Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

BSadmin

About BSadmin

This author has not yet filled in any details.
So far BSadmin has created 1355 blog entries.
1511, 2019

Savjetovanje s javnošću – Proračun Općine Baška za 2020. godinu

Objavio |15 studenoga, 2019|Dokumenti, Proračun 2020, Savjetovanje s javnošću|

Savjetovanje s javnošću – Proračun Općine Baška za 2020. godinu

Nacrt prijedloga Proračuna za 2020. s projekcijom za 2021. i 2022

Obrazac – Sudjelovanje u savjetovanju […]

1511, 2019

Savjetovanje s javnošću – Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2020. godini

Objavio |15 studenoga, 2019|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Program održavanja komunalne infrastrukture

Obrazac

1511, 2019

Savjetovanje s javnošću – Godišnji program gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2020. godini

Objavio |15 studenoga, 2019|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Program gradnje komunalne infrastrukture

Obrazac

1511, 2019

Savjetovanje s javnošću – III. Izmjene i dopune godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2019. godini

Objavio |15 studenoga, 2019|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

III. izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture

Obrazac

1511, 2019

Savjetovanje s javnošću – III. Izmjene i dopune godišnjeg programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2019. godini

Objavio |15 studenoga, 2019|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

III. izmjene i dopune programa gradnje komunalne infrastrukture

Obrazac

1411, 2019

Odluka o izradi VI. izmjena i dopuna PPUO Baška i I. izmjena i dopuna UPU-10 – Zona poslovne namjene (K) Baška

Objavio |14 studenoga, 2019|Dokumenti, Prostorni i urbanistički plan uređenja|

Odluka o izradi VI. izmjena i dopuna PPUO Baška i I. izmjena i dopuna UPU-10 – Zona poslovne namjene (K) Baška

1411, 2019

Odluka o načinu i uvjetima korištenja površina javne namjene i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Baška za postavljanje privremenih objekata, te reklamnih i oglasnih predmeta u svrhu izborne promidžbe političkih stranaka i nezavisnih kandidata koji sudjeluju na izborima

Objavio |14 studenoga, 2019|Akti načelnika, Dokumenti, Odluke|

Odluka – Korištenje površine javne namjene i dr., izborna promidžba

611, 2019

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme zbog povećanog obima posla

Objavio |6 Studeni, 2019|Dokumenti, Natječaji i oglasi|

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme zbog povećanog obima posla

Upute i obavijesti kandidatima

Izjava o prihvaćanju javne objave osobnih podataka

3010, 2019

Obavijest o premještanju BUS postaje Baška

Objavio |30 listopada, 2019|Dokumenti, Obavijesti|

Obavijest o premještanju BUS postaje Baška

2910, 2019

Obavijest o besplatnom prijevozu na Dan Svih svetih

Objavio |29 listopada, 2019|Dokumenti, Obavijesti|

Obavijest – Kombi Sv.Ivan – Svi sveti