Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

BSadmin

About BSadmin

This author has not yet filled in any details.
So far BSadmin has created 1237 blog entries.
1705, 2019

Opći uvjeti usluge parkiranja na uređenim javnim površinama

Objavio |17 svibnja, 2019|Dokumenti|

Opći uvjeti usluge parkiranja na uređenim javnim površinama

1705, 2019

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj

Objavio |17 svibnja, 2019|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj

1705, 2019

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Općine Baška

Objavio |17 svibnja, 2019|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Općine Baška

1705, 2019

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

Objavio |17 svibnja, 2019|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

1705, 2019

Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke

Objavio |17 svibnja, 2019|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke

1705, 2019

Odluka o javnom redu i miru na području Općine Baška

Objavio |17 svibnja, 2019|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o javnom redu i miru na području Općine Baška

1605, 2019

Odluka o poništenju oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme – komunalni redar referent za komunalnu naknadu

Objavio |16 svibnja, 2019|Dokumenti|

Odluka o poništenju oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme – komunalni redar referent za komunalnu naknadu

1505, 2019

EU izbori – Biračka mjesta

Objavio |15 svibnja, 2019|Dokumenti|

EU izbori – Biračka mjesta

1305, 2019

Odluka o odobrenju nenaplatnog korištenja javne površine – Crna ovca

Objavio |13 svibnja, 2019|Crna ovca, Crna ovca 2019, Dokumenti|

Odluka o odobrenju nenaplatnog korištenja javne površine – Crna ovca

1305, 2019

Odluka o privremenom uređenju prometa – Crna ovca

Objavio |13 svibnja, 2019|Crna ovca, Crna ovca 2019, Dokumenti|

Odluka o privremenom uređenju prometa – Crna ovca