Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

BSadmin

About BSadmin

This author has not yet filled in any details.
So far BSadmin has created 1401 blog entries.
2202, 2020

Zapisnik – 72. sastanka Kabineta načelnika – 4.2.2020. godine

Objavio |22 veljače, 2020|Dokumenti, Zapisnici Kabineta načelnika, Zapisnici Kabineta načelnika 2020|

Zapisnik – 72. sastanka Kabineta načelnika – 4.2.2020. godine

2102, 2020

Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja

Objavio |21 veljače, 2020|Dokumenti, Natječaji i oglasi|

Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja

1702, 2020

Godišnji financijski izvještaji Općine Baška za 2019. godinu

Objavio |17 veljače, 2020|Dokumenti, Proračun, Proračun 2019|

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1. siječanj 2019. do 31. prosinac 2019.

Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu

1102, 2020

Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-10 – Zona poslovne namjene (K) Baška

Objavio |11 veljače, 2020|Dokumenti, Prostorni i urbanistički plan uređenja|

Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu I. izmjena i dopuna UPU-10 – POTPISANO

I. izmjene i dopune UPU-10 – prijedlog Plana za javnu raspravu

1102, 2020

Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška

Objavio |11 veljače, 2020|Dokumenti, Prostorni i urbanistički plan uređenja|

Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu VI. izmjena i dopuna PPUO Baška – POTPISANO

VI. izmjene i dopune PPUO – prijedlog Plana za javnu raspravu

1002, 2020

Javni natječaj za prijam u službu i Upute kandidatima

Objavio |10 veljače, 2020|Dokumenti, Natječaji i oglasi|

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Baška

Upute kandidatima – Natječaj za prijam referenta za poreze

Izjava o prihvaćanju javne objave […]

702, 2020

Anketa putovanja stanovnika Republike Hrvatske

Objavio |7 Veljača, 2020|Dokumenti|

Anketa putovanja stanovnika Republike Hrvatske

Dopis MMPI

302, 2020

Zapisnik – 71. sastanka Kabineta načelnika – 28.1.2020. godine

Objavio |3 Veljača, 2020|Dokumenti, Zapisnici Kabineta načelnika, Zapisnici Kabineta načelnika 2020|

Zapisnik – 71. sastanka Kabineta načelnika – 28.1.2020. godine

3101, 2020

Zapisnik – 70. sastanka Kabineta načelnika – 22.1.2020. godine

Objavio |31 siječnja, 2020|Dokumenti, Zapisnici Kabineta načelnika, Zapisnici Kabineta načelnika 2020|

Zapisnik – 70. sastanka Kabineta načelnika – 22.1.2020. godine

3101, 2020

Proračun Općine Baška za 2020. godinu – vodič za građane

Objavio |31 siječnja, 2020|Dokumenti, Proračun, Proračun 2020|

Proračun Općine Baška za 2020. godinu – vodič za građane