Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

BSadmin

About BSadmin

This author has not yet filled in any details.
So far BSadmin has created 1157 blog entries.
2212, 2018

Kazališna predstava “Ljubav na prvi pogled”

Objavio |22 prosinca, 2018|Obavijesti|

Kazališna predstava “Ljubav na prvi pogled”

1812, 2018

Zapisnik – 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 26.11.2018.

Objavio |18 prosinca, 2018|Dokumenti, Zapisnici Općinskog vijeća, Zapisnici Općinskog vijeća 2018|

Zapisnik – 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 26.11.2018.

1612, 2018

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2019. godini

Objavio |16 prosinca, 2018|Dokumenti, Ostalo|

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2019. godini

Grafički dio

1312, 2018

Zapisnik – 34. sastanka Kabineta načelnika – 4.12.2018. godine

Objavio |13 prosinca, 2018|Dokumenti, Zapisnici Kabineta načelnika, Zapisnici Kabineta načelnika 2018|

Zapisnik – 34. sastanka Kabineta načelnika – 4.12.2018. godine

1012, 2018

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – odluka o komunalnim djelatnostima

Objavio |10 prosinca, 2018|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – odluka o komunalnim djelatnostima

1012, 2018

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – odluka o komunalnoj naknadi

Objavio |10 prosinca, 2018|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – odluka o komunalnoj naknadi

1012, 2018

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – odluka o komunalnom doprinosu

Objavio |10 prosinca, 2018|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – odluka o komunalnom doprinosu

1012, 2018

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada…

Objavio |10 prosinca, 2018|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada…

1012, 2018

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – odluka o vrijednosti boda za plaćanje komunalne naknade

Objavio |10 prosinca, 2018|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Odluka o vrijednosti boda za plaćanje komunalne naknade

1012, 2018

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću Odluka o zabrani izvođenja radova u 2019.

Objavio |10 prosinca, 2018|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

20181210 – Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću Odluka o zabrani izvođenja radova u 2019.