Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Dokumenti

2109, 2018

Poziv na informativnu radionicu za inovacijske vaučere

Objavio |21 rujna, 2018|Dokumenti, Obavijesti|

Poziv na radionicu o inovacijskim vaučerima Rijeka

2009, 2018

Javni poziv – uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta NC dio 96 i NC dio 98 Draga Bašćanska

Objavio |20 rujna, 2018|Dokumenti, Natječaji i oglasi|

Javni poziv – uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta NC dio 96 i NC dio 98 Draga Bašćanska

2009, 2018

Poziv za 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Baška

Objavio |20 rujna, 2018|Dokumenti, Pozivi i materijali za sjednice Općinskog vijeća|

Poziv za 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Baška

Materijal

1609, 2018

Izvođenje radova na projektu – Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i izgradnja te rehabilitacija sustava odvodnje otoka Krka

Objavio |16 rujna, 2018|Dokumenti, Obavijesti|

Izvođenje radova na projektu _Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i izgradnja te rehabilitacija sustava odvodnje otoka Krka

Prilog I

Prilog II

Prilog III

Prilog IV

1209, 2018

Zapisnik – 25. sastanka Kabineta načelnika – 28.8.2018. godine

Objavio |12 rujna, 2018|Dokumenti, Zapisnici Kabineta načelnika, Zapisnici Kabineta načelnika 2018|

Zapisnik – 25. sastanka Kabineta načelnika – 28.8.2018. godine

1209, 2018

Zapisnik – 24. sastanka Kabineta načelnika – 16.8.2018. godine

Objavio |12 rujna, 2018|Dokumenti, Zapisnici Kabineta načelnika, Zapisnici Kabineta načelnika 2018|

Zapisnik – 24. sastanka Kabineta načelnika – 16.8.2018. godine

1209, 2018

Rezultati ispitivanje mora – plaža Baška – 11.9.2018

Objavio |12 rujna, 2018|Dokumenti, Obavijesti|

Rezultati ispitivanje mora – plaža Baška – 11.9.2018.

509, 2018

Natječaj – Prodaja kioska

Objavio |5 Rujan, 2018|Dokumenti, Natječaji i oglasi|

Natječaj – prodaja kioska

409, 2018

Javni poziv za iskazivanje interesa za korištenje Školske sportske dvorane Područne škole Baška

Objavio |4 Rujan, 2018|Dokumenti, Obavijesti|

Javni poziv za iskazivanje interesa za korištenje Školske sportske dvorane Područne škole Baška

409, 2018

Obavijest – Prijevoz na Lopar

Objavio |4 Rujan, 2018|Dokumenti, Obavijesti|

Obavijest – Prijevoz na Lopar