Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Dokumenti

1910, 2017

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2017.

Objavio |19 listopada, 2017|Dokumenti, Javna nabava|

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2017.

1910, 2017

Poziv za 4. sijednicu Općinskog vijeća Općine Baška

Objavio |19 listopada, 2017|Dokumenti, Pozivi i materijali za sjednice Općinskog vijeća|

Poziv za 4. sijednicu Općinskog vijeća Općine Baška

* Ovaj download može potrajati nekoliko minuta ako koristite bežičnu mrežu ili mobilni prijenos podata

1510, 2017

Javna rasprava o Prijedlogu usklađenja Urbanističkog plana uređenja UPU-1 Baška (N1-1) s III. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Baška

Objavio |15 listopada, 2017|Dokumenti, Prostorni i urbanistički plan uređenja|

Javna rasprava o Prijedlogu usklađenja Urbanističkog plana uređenja UPU-1 Baška (N1-1) s III. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Baška

1510, 2017

Javna rasprava o Prijedlogu usklađenja Urbanističkog plana uređenja UPU-2 Baška-Zarok (N1-2) sa III. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Baška

Objavio |15 listopada, 2017|Dokumenti, Prostorni i urbanistički plan uređenja|

Javna rasprava o Prijedlogu usklađenja Urbanističkog plana uređenja UPU-2 Baška-Zarok (N1-2) sa III. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Baška

1110, 2017

Objavljen javni poziv za dodjelu sredstava inovativnim poduzećima

Objavio |11 listopada, 2017|Dokumenti, Natječaji i oglasi|

Objavljen javni poziv za dodjelu sredstava inovativnim poduzećima

1110, 2017

Obavijest – Prestanak primjene sezonskog uređenja prometa u Baški

Objavio |11 listopada, 2017|Dokumenti, Obavijesti|

Obavijest – Prestanak primjene sezonskog uređenja prometa u Baški

1010, 2017

Zapisnik sa 10. sjednice MO Baška održane 19.9.2017. godine

Objavio |10 listopada, 2017|Dokumenti, MO Baška, Zapisnici mjesnih odbora|

Zapisnik sa 10. sjednice MO Baška održane 19.9.2017. godine

910, 2017

Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška

Objavio |9 Listopad, 2017|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška

510, 2017

Hrvatski muzej turizma – Umjetnički paviljon “Juraj Šporer”

Objavio |5 Listopad, 2017|Dokumenti, Obavijesti|

Najava – Hrvatski muzej turizma – Umjetnički paviljon – Juraj Šporer

Plakat – Hrvatski muzej turizma – Umjetnički paviljon – Juraj Šporer

110, 2017

Natječaj za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2017/18.

Objavio |1 Listopad, 2017|Dokumenti, Natječaji i oglasi|

Natječaj za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2017/18.