Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Dokumenti

1707, 2018

Prikupljanje otpada

Objavio |17 srpnja, 2018|Dokumenti|

Cjenik javne usluge prikupljanja otpada … (privitak – preuzeto s web stranice Ponikve Eko d.o.o.)

Cjenik ostalih komunalnih usluga (privitak – preuzeto s web stranice […]

1607, 2018

Radno vrijeme – Muzej

Objavio |16 srpnja, 2018|Dokumenti, Obavijesti|

Radno vrijeme – Muzej

1107, 2018

Obavijest – Pokretanje studija agroturizma

Objavio |11 srpnja, 2018|Dokumenti, Obavijesti|

20180711 – Obavijest – Pokretanje studija agroturizma

1107, 2018

Obavijest – Otežano prometovanja

Objavio |11 srpnja, 2018|Dokumenti, Obavijesti|

20180711 – Obavijest – Otežano prometovanja

1007, 2018

Procjena rizika od velikih nesreća Općine Baška

Objavio |10 srpnja, 2018|Dokumenti|

Procjena rizika od velikih nesreća Općine Baška

1007, 2018

Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Baška

Objavio |10 srpnja, 2018|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Baška

1007, 2018

Obavijest za učenike i studente korisnike otočkih iskaznica 2018-2019

Objavio |10 srpnja, 2018|Dokumenti, Obavijesti|

Obavijest za učenike i studente korisnike otočkih iskaznica 2018-2019

507, 2018

Zapisnik sa 6. sjednice Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja – 20.06.2018

Objavio |5 Srpanj, 2018|Dokumenti, Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja, Zapisnici općinskih odbora|

Zapisnik sa 6. sjednice Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja – 20.06.2018

507, 2018

Rezultati ispitivanje mora – plaža Baška – 4.7.2018.

Objavio |5 Srpanj, 2018|Dokumenti|

Rezultati ispitivanje mora – plaža Baška – 4.7.2018.

407, 2018

Polugodišnje Izvješće o primljenim donacijama za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 30. lipnja 2018.

Objavio |4 Srpanj, 2018|Dokumenti|

Polugodišnje Izvješće o primljenim donacijama za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 30. lipnja 2018.