Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Dokumenti

1705, 2019

Opći uvjeti usluge parkiranja na uređenim javnim površinama

Objavio |17 svibnja, 2019|Dokumenti|

Opći uvjeti usluge parkiranja na uređenim javnim površinama

1705, 2019

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj

Objavio |17 svibnja, 2019|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj

1705, 2019

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Općine Baška

Objavio |17 svibnja, 2019|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Općine Baška

1705, 2019

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

Objavio |17 svibnja, 2019|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

1705, 2019

Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke

Objavio |17 svibnja, 2019|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke

1705, 2019

Odluka o javnom redu i miru na području Općine Baška

Objavio |17 svibnja, 2019|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o javnom redu i miru na području Općine Baška

1605, 2019

Odluka o poništenju oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme – komunalni redar referent za komunalnu naknadu

Objavio |16 svibnja, 2019|Dokumenti|

Odluka o poništenju oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme – komunalni redar referent za komunalnu naknadu

1505, 2019

EU izbori – Biračka mjesta

Objavio |15 svibnja, 2019|Dokumenti|

EU izbori – Biračka mjesta

1305, 2019

Odluka o odobrenju nenaplatnog korištenja javne površine – Crna ovca

Objavio |13 svibnja, 2019|Crna ovca, Crna ovca 2019, Dokumenti|

Odluka o odobrenju nenaplatnog korištenja javne površine – Crna ovca

1305, 2019

Odluka o privremenom uređenju prometa – Crna ovca

Objavio |13 svibnja, 2019|Crna ovca, Crna ovca 2019, Dokumenti|

Odluka o privremenom uređenju prometa – Crna ovca