Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Dokumenti

2404, 2017

Kandidirate se na lokalnim izborima 2017?

Objavio |24 travnja, 2017|Dokumenti, Lokalni izbori 2017|

Kandidirate se na lokalnim izborima 2017?

2404, 2017

Obavijest biračima na području Primorsko-goranske županije

Objavio |24 travnja, 2017|Dokumenti, Lokalni izbori 2017|

Obavijest biračima na području Primorsko-goranske županije

2404, 2017

Objava biračima

Objavio |24 travnja, 2017|Dokumenti, Lokalni izbori 2017|

Objava biračima

2304, 2017

OIP Baška – Obavijest – Uredovno vrijeme

Objavio |23 travnja, 2017|Dokumenti, Lokalni izbori 2017|

OIP Baška – Obavijest – Uredovno vrijeme

2104, 2017

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2017. godinu

Objavio |21 travnja, 2017|Dokumenti, Proračun, Proračun 2017|

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu.

Bilješke uz I. izmjene i dopune Proračuna Općine […]

2104, 2017

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Baška za 2016.

Objavio |21 travnja, 2017|Dokumenti, Proračun, Proračun 2016|

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Baška za 2016.

Bilješke uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Baška za 2016.

1904, 2017

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima

Objavio |19 travnja, 2017|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima

1904, 2017

Predstavljanje monografije – Baška i bašćansko područje

Objavio |19 travnja, 2017|Dokumenti, Obavijesti|

Predstavljanje monografije – Baška i bašćansko područje

1804, 2017

Obavijest – Dan otvorenih vrata u Staroj Sušici

Objavio |18 travnja, 2017|Dokumenti, Obavijesti|

Obavijest – Dan otvorenih vrata u Staroj Sušici

1404, 2017

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – komunalni redar

Objavio |14 travnja, 2017|Dokumenti, Natječaji i oglasi|

Oglas – Prijam u službu na određeno vrijeme – komunalni redar

Upute kandidatima