Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Dokumenti

2505, 2018

Obavijest o Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR)

Objavio |25 svibnja, 2018|Dokumenti, Obavijesti|

Obavijest – ZOP

2405, 2018

Zapisnik – 16. sastanka Kabineta načelnika – 22.5.2018. godine

Objavio |24 svibnja, 2018|Dokumenti, Zapisnici Kabineta načelnika, Zapisnici Kabineta načelnika 2018|

Zapisnik – 16. sastanka Kabineta načelnika – 22.5.2018. godine

2305, 2018

Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara – požarna sezona 2018

Objavio |23 svibnja, 2018|Akti načelnika, Dokumenti, Odluke|

Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara – požarna sezona 2018

2305, 2018

Plan operativne provedbe programa aktivnosti – požarna sezona

Objavio |23 svibnja, 2018|Akti načelnika, Dokumenti, Odluke|

Plan operativne provedbe programa aktivnosti – požarna sezona

2305, 2018

Postanite sudac porotnik Općinskog suda

Objavio |23 svibnja, 2018|Dokumenti, Obavijesti|

Postanite sudac porotnik Općinskog suda

2205, 2018

Zapisnik – 15. sastanka Kabineta načelnika – 15.5.2018. godine

Objavio |22 svibnja, 2018|Dokumenti, Zapisnici Kabineta načelnika, Zapisnici Kabineta načelnika 2018|

Zapisnik – 15. sastanka Kabineta načelnika – 15.5.2018. godine

2205, 2018

Zapisnik s 5. sjednice Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja, održane 9. svibnja 2018. godine

Objavio |22 svibnja, 2018|Dokumenti, Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja, Zapisnici općinskih odbora|

Zapisnik s 5. sjednice Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja, održane 9. svibnja 2018. godine

2105, 2018

Odluka o visini naknade za korištenje javne površine te načinu i rokovima plaćanja iste

Objavio |21 svibnja, 2018|Akti načelnika, Dokumenti, Odluke|

Odluka o visini naknade za korištenje javne površine te načinu i rokovima plaćanja iste

2105, 2018

Odluka o rokovima i uvjetima davanja u zakup javne površine – ugostiteljske terase

Objavio |21 svibnja, 2018|Akti načelnika, Dokumenti, Odluke|

Odluka o rokovima i uvjetima davanja u zakup javne površine – ugostiteljske terase

2105, 2018

Vozimo električne bicikle u Baški

Objavio |21 svibnja, 2018|Dokumenti, Obavijesti|

Vozimo električne bicikle u Baški