Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Dokumenti

1511, 2018

Savjetovanje s javnošću – Nacrt prijedloga odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2019. godini

Objavio |15 studenoga, 2018|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Savjetovanje s javnošću – Nacrt prijedloga odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2019. godini

Obrazac – Sudjelovanje u savjetovanju s javnošću – Odluka o […]

1311, 2018

Poziv za dostavu tekstova za „Našu Bašku“

Objavio |13 studenoga, 2018|Dokumenti, Naša Baška|

Poziv za dostavu tekstova za „Našu Bašku“

711, 2018

Savjetovanje s javnošću – Proračun Općine Baška za 2019. godinu

Objavio |7 Studeni, 2018|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Savjetovanje s javnošću – Proračun Općine Baška za 2019. godinu

Nacrt prijedloga Proračuna za 2019. s projekcijom 2020. – 2021.

Obrazac – Sudjelovanje u savjetovanju s […]

711, 2018

Savjetovanje s javnošću – Proračun 2018. – II. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu

Objavio |7 Studeni, 2018|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Savjetovanje s javnošću – II.izmjene Proračuna za 2018.godinu

Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna za 2018

Bilješke uz nacrt prijedloga Proračuna za 2019. godinu

Obrazac – Sudjelovanje […]

711, 2018

Sudjelovanje u savjetovanju s javnošću – Program održavanja komunalne infrastrukture – 2019

Objavio |7 Studeni, 2018|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Program održavanja komunalne infrastrukture – 2019

Obrazac – Sudjelovanje u savjetovanju s javnošću – Program održavanja komunalne infrastrukture – 2019

711, 2018

Sudjelovanje u savjetovanju s javnošću – Program gradnje komunalne infrastrukture – 2019

Objavio |7 Studeni, 2018|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Program gradnje komunalne infrastrukture – 2019

Obrazac – Sudjelovanje u savjetovanju s javnošću – Program gradnje komunalne infrastrukture – 2019

711, 2018

Obavijest – Prijenosni šalter MUP-a u Baški

Objavio |7 Studeni, 2018|Dokumenti, Obavijesti|

Obavijest – Prijenosni šalter MUP-a u Baški

3110, 2018

Urbanistički plan uređenja groblja Sv. Ivan

Objavio |31 listopada, 2018|Dokumenti, Prostorni i urbanistički plan uređenja|

Urbanistički plan uređenja groblja Sv. Ivan

3110, 2018

Obavijest – Ministarstvo gospodarstva povećalo alokaciju za internacionalizaciju s 58 milijuna kuna na 134 milijuna kuna

Objavio |31 listopada, 2018|Dokumenti, Obavijesti|

Obavijest – Ministarstvo gospodarstva povećalo alokaciju za internacionalizaciju s 58 milijuna kuna na 134 milijuna kuna

3110, 2018

Obavijest – Kolektivni godišnji odmor – Svi Sveti

Objavio |31 listopada, 2018|Dokumenti, Obavijesti|

Obavijest – Kolektivni godišnji odmor – Svi Sveti