Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Dokumenti

1208, 2019

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge „V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Baška“

Objavio |12 kolovoza, 2019|Dokumenti, Prostorni i urbanistički plan uređenja|

Poziv na dostavu ponuda – V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Baška

1108, 2019

Obavijest – Kolektivni godišnji odmor – 16.08.2019

Objavio |11 kolovoza, 2019|Dokumenti, Obavijesti|

Obavijest – Kolektivni godišnji odmor

808, 2019

Nacrt odluke o načinu upravljanja korištenja i održavanja sportskih građevina – savjetovanje s javnošću

Objavio |8 Kolovoz, 2019|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Nacrt odluke o načinu upravljanja korištenja i održavanja sportskih građevina – savjetovanje s javnošću

Obrazac – sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – odluka o […]

808, 2019

Nacrt odluke o davanju u zakup površina javne namjene – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Objavio |8 Kolovoz, 2019|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Nacrt odluke o davanju u zakup površina javne namjene – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Obrazac – sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – odluka o […]

808, 2019

Obavijest o uredovnom vremenu i dežurstvu Općinskog izbornog povjerenstva

Objavio |8 Kolovoz, 2019|Dokumenti, Izbori za članove vijeća mjesnih odbora|

Obavijest o uredovnom vremenu i dežurstvu Općinskog izbornog povjerenstva

708, 2019

Odluka o izradi V. izmjena i dopuna PPUO Baška

Objavio |7 Kolovoz, 2019|Dokumenti, Odluke, Opći akti, Prostorni i urbanistički plan uređenja|

Odluka o izradi V. izmjena i dopuna PPUO Baška

708, 2019

Ispitivanje mora – Plaža Baška

Objavio |7 Kolovoz, 2019|Dokumenti, Obavijesti|

Ispitivanje mora – Plaža Baška

608, 2019

Izbori za Vijeća MO

Objavio |6 Kolovoz, 2019|Dokumenti, Izbori za članove vijeća mjesnih odbora|

Obvezatne upute VMO I

Obvezatne upute VMO II

Obrazac VMO-1

Obrazac VMO-2

Obrazac VMO-3

Obrazac VMO-4

608, 2019

Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora Baška, Batomalj, Draga Bašćanska i Jurandvor

Objavio |6 Kolovoz, 2019|Dokumenti, Izbori za članove vijeća mjesnih odbora|

Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora Baška, Batomalj, Draga Bašćanska i Jurandvor

608, 2019

Rješenje o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora Baška, Batomalj, Draga Bašćanska i Jurandvor

Objavio |6 Kolovoz, 2019|Dokumenti, Izbori za članove vijeća mjesnih odbora|

Rješenje o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora Baška, Batomalj, Draga Bašćanska i Jurandvor