Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Dokumenti

1509, 2019

Natječaj za zamjenu nekretnina

Objavio |15 rujna, 2019|Dokumenti, Natječaji i oglasi|

Natječaj za zamjenu nekretnina

1209, 2019

Zapisnik – 56. sastanka Kabineta načelnika – 21.8.2019. godine

Objavio |12 rujna, 2019|Dokumenti, Zapisnici Kabineta načelnika, Zapisnici Kabineta načelnika 2019|

Zapisnik – 56. sastanka Kabineta načelnika – 21.8.2019. godine

1209, 2019

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Objavio |12 rujna, 2019|Dokumenti, Natječaji i oglasi|

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

1209, 2019

Natječaj za prodaju skutera

Objavio |12 rujna, 2019|Dokumenti, Natječaji i oglasi|

Natječaj za prodaju skutera

1209, 2019

Rješenje o određivanju biračkih mjesta za izbore članova vijeća mjesnih odbora Baška, Batomalj, Draga Bašćanska i Jurandvor

Objavio |12 rujna, 2019|Dokumenti, Izbori za članove vijeća mjesnih odbora|

Rješenje o određivanju biračkih mjesta za izbore članova vijeća mjesnih odbora Baška, Batomalj, Draga Bašćanska i Jurandvor

1109, 2019

Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje

Objavio |11 rujna, 2019|Dokumenti, Proračun, Proračun 2019|

Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje – Ponikve voda

1109, 2019

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2019. godinu

Objavio |11 rujna, 2019|Dokumenti, Proračun, Proračun 2019|

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2019. godinu

1109, 2019

Polugodišnji izvještaj o ostvarenju Proračuna Općine Baška za 2019. godinu

Objavio |11 rujna, 2019|Dokumenti, Proračun, Proračun 2019|

Polugodišnji izvještaj o ostvarenju Proračuna Općine Baška za 2019. godinu

1109, 2019

Obavijest – Prijevoz učenika PŠ Baška

Objavio |11 rujna, 2019|Dokumenti, Obavijesti|

Obavijest – Prijevoz učenika PŠ Baška

1109, 2019

Postanite sudac porotnik Županijskog suda

Objavio |11 rujna, 2019|Dokumenti, Obavijesti|

Postanite sudac porotnik Županijskog suda