Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Javna nabava

2803, 2017

Registar ugovora-narudžbenica – Javna nabava male vrijednosti u 2016

Objavio |28 ožujka, 2017|Dokumenti, Javna nabava|

Registar ugovora-narudžbenica – Javna nabava male vrijednosti u 2016

2803, 2017

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2016. godini

Objavio |28 ožujka, 2017|Dokumenti, Javna nabava|

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2016. godini

2303, 2017

Plan nabave za 2017. godinu

Objavio |23 ožujka, 2017|Dokumenti, Javna nabava|

Plan nabave za 2017. godinu

1210, 2016

Bagatelna nabava – Poziv za dostavu ponuda – Uređenje Bodulske ulice u Baški

Objavio |12 listopada, 2016|Dokumenti, Javna nabava|

Bagatelna nabava – Poziv za dostavu ponuda

Poziv za dostavu ponuda – Bodulska ulica

Troškovnik – Bodulska ulica

1210, 2016

Bagatelna nabava – Poziv za dostavu ponuda – Uređenje dijela Velebitske ulice u Baški

Objavio |12 listopada, 2016|Dokumenti, Javna nabava|

Bagatelna nabava – Poziv za dostavu ponuda

Poziv za dostavu ponuda – Velebitska ulica

Troškovnik – Velebitska ulica

 

710, 2016

I. izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu

Objavio |7 Listopad, 2016|Dokumenti, Javna nabava|

I. izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu

806, 2016

Poziv za dostavu ponude – Nabava usluge – Izrada Studije upravljanja Velom plažom u Baški

Objavio |8 Lipanj, 2016|Dokumenti, Javna nabava|

Poziv za dostavu ponude – Nabava usluge – Izrada Studije upravljanja Velom plažom u Baški

3005, 2016

Plan nabave za 2016. godinu

Objavio |30 svibnja, 2016|Dokumenti, Javna nabava|

Plan nabave za 2016. godinu

1304, 2016

Poziv za prikupljanje ponuda – Rekonstrukcija javne rasvjete dijela ulice Eila Geistlicha – II. faza

Objavio |13 travnja, 2016|Dokumenti, Javna nabava, Natječaji i oglasi|

Poziv za prikupljanje ponuda – Rekonstrukcija javne rasvjete dijela ulice Eila Geistlicha – II. faza

Javna rasvjeta dijela Ulice E. Geistlicha – II. faza, prilog […]

2503, 2016

Registar ugovora za 2015. godinu

Objavio |25 ožujka, 2016|Dokumenti, Javna nabava|

Registar ugovora za 2015. godinu

Registar ugovora za 2015. godinu