Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Javna nabava

2210, 2015

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu

Objavio |22 listopada, 2015|Dokumenti, Javna nabava|

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu

107, 2015

Odluka o postupku sklapanja ugovora o javnoj nabavi procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno 500.000,00 kuna

Objavio |1 Srpanj, 2015|Dokumenti, Javna nabava, Odluke|

Odluka o postupku sklapanja ugovora o javnoj nabavi procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno 500.000,00 kuna

2505, 2015

Obavijest – gospodarski subjekti, sukob interesa

Objavio |25 svibnja, 2015|Dokumenti, Javna nabava|

Obavijest – gospodarski subjekti, sukob interesa

3103, 2015

Registar ugovora, popis ugovora, narudžbenica – tablica sklopljenih ugovora i dodataka ugovorima za 2014. godinu

Objavio |31 ožujka, 2015|Dokumenti, Javna nabava|

Registar ugovora, popis ugovora, narudžbenica – tablica sklopljenih ugovora i dodataka ugovorima za 2014. godinu

2402, 2015

Plan nabave 2015

Objavio |24 veljače, 2015|Dokumenti, Javna nabava|

Plan nabave 2015

3112, 2014

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2014.

Objavio |31 prosinca, 2014|Dokumenti, Javna nabava|

Registar ugovora javne nabave u 2014.

1509, 2014

I. izmjene i dopune plana nabave za 2014.

Objavio |15 rujna, 2014|Dokumenti, Javna nabava|

I. izmjene i dopune plana nabave za 2014.

2401, 2014

Plan nabave za 2014. godinu

Objavio |24 siječnja, 2014|Dokumenti, Javna nabava|

Plan nabave za 2014. godinu

3112, 2013

Registar ugovora javne nabave u 2013. godini

Objavio |31 prosinca, 2013|Dokumenti, Javna nabava|

Registar ugovora javne nabave u 2013. godini

3112, 2013

Registar ugovora, popis ugovora, narudžbenica – tablica za sklopljenih ugovora i dodataka ugovorima za 2013. godinu

Objavio |31 prosinca, 2013|Dokumenti, Javna nabava|

Registar ugovora, popis ugovora, narudžbenica – tablica za sklopljenih ugovora i dodataka ugovorima za 2013. godinu