Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Javna nabava

3006, 2013

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2012. godini – Ažurirano

Objavio |30 lipnja, 2013|Dokumenti, Javna nabava|

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2012. godini – Ažurirano

3006, 2013

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013. godini

Objavio |30 lipnja, 2013|Dokumenti, Javna nabava|

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013. godini

1104, 2013

Plan nabave za 2013. godinu

Objavio |11 travnja, 2013|Dokumenti, Javna nabava|

Plan nabave za 2013 godinu

1302, 2012

III. plan nabave za 2012. godinu

Objavio |13 veljače, 2012|Dokumenti, Javna nabava|

III. plan nabave za 2012. godinu

602, 2012

II. plan nabave za 2012 godinu

Objavio |6 Veljača, 2012|Dokumenti, Javna nabava|

II. plan nabave za 2012 godinu

2501, 2012

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvrsenja u 2010. godini

Objavio |25 siječnja, 2012|Dokumenti, Javna nabava|

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvrsenja u 2010. godini

2501, 2012

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvrsenja u 2011.

Objavio |25 siječnja, 2012|Dokumenti, Javna nabava|

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvrsenja u 2011.

2812, 2011

Plana nabave za 2012. godinu

Objavio |28 prosinca, 2011|Dokumenti, Javna nabava|

Plan nabave za 2012. godinu

602, 2011

Obavijest – Gospodarski subjekti – sukob interesa

Objavio |6 Veljača, 2011|Dokumenti, Javna nabava|

Obavijest – Gospodarski subjekti – sukob interesa