Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Korisnici sponzorstva i donacija

3103, 2014

Popis korisnika sponzorstava i donacija – 01.01. – 31.03.2014

Objavio |31 ožujka, 2014|Dokumenti, Korisnici sponzorstva i donacija|

Popis korisnika sponzorstava i donacija – 01.01. – 31.03.2014

2802, 2014

Popis korisnika sponzorstava i donacija – 01.01.-28.02.2014

Objavio |28 veljače, 2014|Dokumenti, Korisnici sponzorstva i donacija|

Popis korisnika sponzorstava i donacija – 01.01. – 28.02.2014

3101, 2014

Popis korisnika sponzorstava i donacija – 01.01. – 31.01.2014

Objavio |31 siječnja, 2014|Dokumenti, Korisnici sponzorstva i donacija|

Popis korisnika sponzorstava i donacija – 01.01.-31.01.2014

3112, 2013

Popis korisnika sponzorstava i donacija – 01.01. – 31.12.2013

Objavio |31 prosinca, 2013|Dokumenti, Korisnici sponzorstva i donacija|

Popis korisnika sponzorstava i donacija – 01.01. – 31.12.2013

3011, 2013

Popis korisnika sponzorstava i donacija – 01.01. – 30.11.2013

Objavio |30 studenoga, 2013|Dokumenti, Korisnici sponzorstva i donacija|

Popis korisnika sponzorstava i donacija – 01.01. – 30.11.2013

3110, 2013

Popis korisnika sponzorstava i donacija – 01.01. – 31.10.2013

Objavio |31 listopada, 2013|Dokumenti, Korisnici sponzorstva i donacija|

Popis korisnika sponzorstava i donacija – 01.01. – 31.10.2013

3009, 2013

Popis korisnika sponzorstava i donacija – 01.01. – 30.09.2013

Objavio |30 rujna, 2013|Dokumenti, Korisnici sponzorstva i donacija|

Popis korisnika sponzorstava i donacija – 01.01. – 30.09.2013

3108, 2013

Popis korisnika sponzorstava i donacija – 01.01. – 31.08.2013

Objavio |31 kolovoza, 2013|Dokumenti, Korisnici sponzorstva i donacija|

Popis korisnika sponzorstava i donacija – 01.01. – 31.08.2013

3107, 2013

Popis korisnika sponzorstava i donacija – 01.01. – 31.07.2013

Objavio |31 srpnja, 2013|Dokumenti, Korisnici sponzorstva i donacija|

Popis korisnika sponzorstava i donacija – 01.01. – 31.07.2013

3006, 2013

Popis korisnika sponzorstava i donacija – 01.01. – 30.06.2013

Objavio |30 lipnja, 2013|Dokumenti, Korisnici sponzorstva i donacija|

Popis korisnika sponzorstava i donacija – 01.01. – 30.06.2013