Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Natječaji i oglasi

1509, 2019

Natječaj za zamjenu nekretnina

Objavio |15 rujna, 2019|Dokumenti, Natječaji i oglasi|

Natječaj za zamjenu nekretnina

1209, 2019

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Objavio |12 rujna, 2019|Dokumenti, Natječaji i oglasi|

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

1209, 2019

Natječaj za prodaju skutera

Objavio |12 rujna, 2019|Dokumenti, Natječaji i oglasi|

Natječaj za prodaju skutera

809, 2019

Natječaj za prodaju nekretnina

Objavio |8 Rujan, 2019|Dokumenti, Natječaji i oglasi|

Natječaj za prodaju nekretnina

209, 2019

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Baška

Objavio |2 Rujan, 2019|Dokumenti, Natječaji i oglasi|

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Baška

Upute kandidatima

Izjava o prihvaćanju javne objave osobnih podataka

2908, 2019

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

Objavio |29 kolovoza, 2019|Dokumenti, Natječaji i oglasi|

Oglas prijam u službu na određeno vrijeme – referent za komunalnu naknadu spomeničku rentu i javne površine – referent za računovodstvene poslove te razrez […]

2207, 2019

Odluka o poništenju javnog natječaja za davanje u zakup javne površine

Objavio |22 srpnja, 2019|Dokumenti, Natječaji i oglasi|

Odluka o poništenju javnog natječaja za davanje u zakup javne površine

1807, 2019

Poziv za dostavu ponude u postupku nabave usluge „Stručni nadzor radova za projekt Reciklažno dvorište Baška ”, KK.06.3.1.03.0121

Objavio |18 srpnja, 2019|Dokumenti, Natječaji i oglasi|

Poziv na dostavu ponude – Stručni nadzor radova za projekt RD Baška

Projektno-tehnička dokumentacija

3006, 2019

Natječaj – Prodaja kč 953+2042-2 ko Baška-nova

Objavio |30 lipnja, 2019|Dokumenti, Natječaji i oglasi|

Natječaj – Prodaja kč 953+2042-2 ko Baška-nova

3006, 2019

Natječaj – Zamjena kč 605-3 ko Baška-nova

Objavio |30 lipnja, 2019|Dokumenti, Natječaji i oglasi|

Natječaj – Zamjena kč 605-3 ko Baška-nova