Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Natječaji i oglasi

3006, 2019

Natječaj – Prodaja kč 953+2042-2 ko Baška-nova

Objavio |30 lipnja, 2019|Dokumenti, Natječaji i oglasi|

Natječaj – Prodaja kč 953+2042-2 ko Baška-nova

3006, 2019

Natječaj – Zamjena kč 605-3 ko Baška-nova

Objavio |30 lipnja, 2019|Dokumenti, Natječaji i oglasi|

Natječaj – Zamjena kč 605-3 ko Baška-nova

2606, 2019

Javni natječaj za davanje u zakup javne površine – ŠTAND

Objavio |26 lipnja, 2019|Dokumenti, Natječaji i oglasi|

Javni natječaj za davanje u zakup javne površine – ŠTAND

2606, 2019

Javni natječaj za davanje u zakup javne površine – KIOSK

Objavio |26 lipnja, 2019|Dokumenti, Natječaji i oglasi|

Javni natječaj za davanje u zakup javne površine – KIOSK

305, 2019

Javni poziv za rad u muzeju

Objavio |3 Svibanj, 2019|Dokumenti, Natječaji i oglasi, Obavijesti|

Javni poziv za rad u Muzeju

2604, 2019

Prijam u službu na određeno vrijeme – Komunalni redar referent za komunalnu naknadu

Objavio |26 travnja, 2019|Dokumenti, Natječaji i oglasi|

Oglas prijam u službu na određeno vrijeme – Komunalni redar referent za komunalnu naknadu

Upute kandidatima na oglasu za prijam u službu – Komunalni redar […]

1604, 2019

Javni natječaj za sufinanciranje javnih potreba na području Općine Baška u 2019. godini

Objavio |16 travnja, 2019|Dokumenti, Natječaji i oglasi|

Prijavnica

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za sufinanciranje javnih potreba na području Općine Baška u 2019. godini

Upute za prijavitelje

Izvješće izvršenja programa – Financijsko

Izvješće izvršenja programa […]

1604, 2019

Izmjene i dopune godišnjeg plana raspisivanja javnih natječaja za financiranje javnih potreba

Objavio |16 travnja, 2019|Dokumenti, Natječaji i oglasi|

Izmjene i dopune godišnjeg plana raspisivanja javnih natječaja za financiranje javnih potreba

1404, 2019

Javni poziv za dostavljanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja i nagrada Općine Baška za 2019. godinu

Objavio |14 travnja, 2019|Dokumenti, Natječaji i oglasi|

Javni poziv za dostavljanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja i nagrada Općine Baška za 2019. godinu

704, 2019

Natječaj za prodaju nekretnina

Objavio |7 Travanj, 2019|Dokumenti, Natječaji i oglasi|

Natječaj za prodaju nekretnina