Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Obavijesti

1907, 2019

Opis i lokacije spremnika za odvojeno sakupljanje otpada po naseljima

Objavio |19 srpnja, 2019|Dokumenti, Obavijesti|

Opis i lokacije spremnika za odvojeno sakupljanje otpada po naseljima

1207, 2019

Izvješće o nadzoru provedbe dezinsekcije i deratizacije

Objavio |12 srpnja, 2019|Dokumenti, Obavijesti|

Izvješće o nadzoru provedbe dezinsekcije i deratizacije

1007, 2019

Ispitivanje mora – Plaža Baška

Objavio |10 srpnja, 2019|Dokumenti, Obavijesti|

Ispitivanje mora – Plaža Baška

407, 2019

Obavijest o obvezi izdavanja e-računa

Objavio |4 Srpanj, 2019|Dokumenti, Obavijesti|

Obavijest o obvezi izdavanja e-računa

2806, 2019

Turistička ambulanta Baška – Novo radno vrijeme

Objavio |28 lipnja, 2019|Dokumenti, Obavijesti|

Turistička ambulanta Baška – Novo radno vrijeme

2706, 2019

Ispitivanje mora – Plaža Baška

Objavio |27 lipnja, 2019|Dokumenti, Obavijesti|

Ispitivanje mora – Plaža Baška

2606, 2019

Poziv za dostavu tekstova – Naša Baška

Objavio |26 lipnja, 2019|Dokumenti, Obavijesti|

Poziv za dostavu tekstova – Naša Baška

1906, 2019

Besplatan prijevoz – Sv. Ivan

Objavio |19 lipnja, 2019|Dokumenti, Obavijesti|

Besplatan prijevoz – Sv. Ivan

1806, 2019

Obavijest – Kolektivni godišnji odmor

Objavio |18 lipnja, 2019|Dokumenti, Obavijesti|

Obavijest – Kolektivni godišnji odmor

3105, 2019

65. festivala folklora otoka Krka u Baški

Objavio |31 svibnja, 2019|Dokumenti, Obavijesti|

Festival folklora – Najava

Festival folklora Baška – Plakat

Festival folklora – Program