Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Obavijesti

1709, 2019

Obavijest – Besplatna pravna pomoć

Objavio |17 rujna, 2019|Dokumenti, Obavijesti|

Obavijest – Besplatna pravna pomoć

1709, 2019

Tribina – Nasilje u obitelji

Objavio |17 rujna, 2019|Dokumenti, Obavijesti|

Tribina – Nasilje u obitelji

1109, 2019

Obavijest – Prijevoz učenika PŠ Baška

Objavio |11 rujna, 2019|Dokumenti, Obavijesti|

Obavijest – Prijevoz učenika PŠ Baška

1109, 2019

Postanite sudac porotnik Županijskog suda

Objavio |11 rujna, 2019|Dokumenti, Obavijesti|

Postanite sudac porotnik Županijskog suda

709, 2019

Obavijest – Potpisivanje ugovora za dogradnju luke Baška

Objavio |7 Rujan, 2019|Dokumenti, Obavijesti|

Obavijest – Potpisivanje ugovora za dogradnju luke Baška

509, 2019

Ispitivanje mora – Plaža Baška

Objavio |5 Rujan, 2019|Dokumenti, Obavijesti|

Ispitivanje mora – Plaža Baška

3008, 2019

Obavijest o besplatnom prijevozu brodom na proslavu blagdana Male Gospe u Loparu

Objavio |30 kolovoza, 2019|Dokumenti, Obavijesti|

Obavijest o besplatnom prijevozu brodom na proslavu blagdana Male Gospe u Loparu

3008, 2019

Turistička ambulanta Baška -Radno vrijeme – Rujan

Objavio |30 kolovoza, 2019|Dokumenti, Obavijesti|

Turistička ambulanta Baška -Radno vrijeme – Rujan

2908, 2019

Obavijest o raspisanom natječaju za sufinanciranje razvoja inovacija

Objavio |29 kolovoza, 2019|Dokumenti, Obavijesti|

Obavijest o raspisanom natječaju za sufinanciranje razvoja inovacija

2008, 2019

Tečaj pripreme za porod i roditeljsku funkciju

Objavio |20 kolovoza, 2019|Dokumenti, Obavijesti|

Tečaj pripreme za porod i roditeljsku funkciju