Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Obavijesti

2106, 2018

Otvaranje crkve sv. Ivana

Objavio |21 lipnja, 2018|Dokumenti, Obavijesti|

Otvaranje crkve sv. Ivana

2006, 2018

Rezultati ispitivanje mora – plaža Baška

Objavio |20 lipnja, 2018|Dokumenti, Obavijesti|

Rezultati ispitivanje mora – plaža Baška

2006, 2018

Radno vrijeme – muzej

Objavio |20 lipnja, 2018|Dokumenti, Obavijesti|

Radno vrijeme – muzej

2006, 2018

Radno vrijeme – crkvica sv. Marko

Objavio |20 lipnja, 2018|Dokumenti, Obavijesti|

Radno vrijeme – crkvica sv. Marko

1906, 2018

Turistička ambulanta – Radno vrijeme / Privremeno

Objavio |19 lipnja, 2018|Dokumenti, Obavijesti|

Turistička_ambulanta – Radno vrijeme – Privremeno

1806, 2018

Turistička ambulanta – Radno vrijeme

Objavio |18 lipnja, 2018|Dokumenti, Obavijesti|

Turistička ambulanta – Radno vrijeme

1506, 2018

Obavijest – Kombi – Sv. Ivan

Objavio |15 lipnja, 2018|Dokumenti, Obavijesti|

Obavijest – Kombi – Sv. Ivan

1206, 2018

Dani Općine – Program 2018.

Objavio |12 lipnja, 2018|Dokumenti, Obavijesti|

Dani Općine – Program 2018

3005, 2018

Turistička ambulanta – Radno vrijeme

Objavio |30 svibnja, 2018|Dokumenti, Obavijesti|

Turistička ambulanta – Radno vrijeme

3005, 2018

Tečaj pripreme trudnica za porod i roditeljsku funkciju

Objavio |30 svibnja, 2018|Dokumenti, Obavijesti|

Tečaj pripreme trudnica za porod i roditeljsku funkciju