Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Obavijesti

2711, 2019

Poziv za dostavu tekstova – Naša Baška

Objavio |27 studenoga, 2019|Dokumenti, Obavijesti|

Poziv za dostavu tekstova – Naša Baška

2011, 2019

Prijedlog Plana – V. izmjene i dopune PPUO Baška

Objavio |20 studenoga, 2019|Dokumenti, Obavijesti, Prostorni i urbanistički plan uređenja|

Prijedlog Plana – V. izmjene i dopune PPUO Baška

2011, 2019

Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška

Objavio |20 studenoga, 2019|Dokumenti, Obavijesti, Prostorni i urbanistički plan uređenja|

Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu V. izmjena i dopuna PPUO Baška

3010, 2019

Obavijest o premještanju BUS postaje Baška

Objavio |30 listopada, 2019|Dokumenti, Obavijesti|

Obavijest o premještanju BUS postaje Baška

2910, 2019

Obavijest o besplatnom prijevozu na Dan Svih svetih

Objavio |29 listopada, 2019|Dokumenti, Obavijesti|

Obavijest – Kombi Sv.Ivan – Svi sveti

1810, 2019

Obavijest pčelarima – Osigurana bespovratna sredstva iz EU fondova

Objavio |18 listopada, 2019|Dokumenti, Obavijesti|

Obavijest pčelarima – Osigurana bespovratna sredstva iz EU fondova

210, 2019

Obavijest – Kolektivni godišnji odmor 7.10.2019

Objavio |2 Listopad, 2019|Dokumenti, Obavijesti|

Obavijest – Kolektivni godišnji odmor 7.10.2019

210, 2019

Odluka o poništenju Javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Baška

Objavio |2 Listopad, 2019|Dokumenti, Natječaji i oglasi, Obavijesti|

Odluka o poništenju Javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Baška

110, 2019

Ispitivanje mora – Plaža Baška

Objavio |1 Listopad, 2019|Dokumenti, Obavijesti|

Ispitivanje mora – Plaža Baška

3009, 2019

100 rodjendan Mauricija Hrabrića.pdf

Objavio |30 rujna, 2019|Dokumenti, Obavijesti|

100 rodjendan Mauricija Hrabrića