Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Odluke

910, 2017

Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška

Objavio |9 Listopad, 2017|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška

2507, 2017

Odluka o odobrenju nenaplatnog korištenja javne površine – Ribarski dan 2017

Objavio |25 srpnja, 2017|Akti načelnika, Dokumenti, Odluke, Ribarski dan 2017|

Odluka o odobrenju nenaplatnog korištenja javne površine – Ribarski dan 2017

2507, 2017

Odluka o privremenom uređenju prometa – Ribarski dan 2017

Objavio |25 srpnja, 2017|Akti načelnika, Dokumenti, Odluke, Ribarski dan 2017|

Odluka o privremenom uređenju prometa – Ribarski dan 2017

2507, 2017

Odluka o odobrenju privremenog produženja radnog vremena ugostiteljskih objekata – Ribarski dan 2017

Objavio |25 srpnja, 2017|Akti načelnika, Dokumenti, Odluke, Ribarski dan 2017|

Odluka o odobrenju privremenog produženja radnog vremena ugostiteljskih objekata – Ribarski dan 2017

1107, 2017

II. izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom u 2017.

Objavio |11 srpnja, 2017|Akti načelnika, Dokumenti, Odluke|

II. izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom u 2017.

1107, 2017

Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u 2017. godini

Objavio |11 srpnja, 2017|Akti načelnika, Dokumenti, Odluke|

Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u 2017. godini

1705, 2017

Odluka o općinskim porezima Općine Baška

Objavio |17 svibnja, 2017|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o općinskim porezima Općine Baška

1705, 2017

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

Objavio |17 svibnja, 2017|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

1705, 2017

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima

Objavio |17 svibnja, 2017|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima

2704, 2017

Odluka o odobrenju privremenog produženja radnog vremena ugostiteljskih objekata – Crna ovca

Objavio |27 travnja, 2017|Akti načelnika, Crna ovca, Dokumenti, Odluke|

Odluka o odobrenju privremenog produženja radnog vremena ugostiteljskih objekata – Crna ovca