Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Odluke

3101, 2017

Plan prijma u službu u 2017. godini

Objavio |31 siječnja, 2017|Akti načelnika, Dokumenti, Odluke|

Plan prijma u službu u 2017. godini

3101, 2017

Odluka o jednostavnoj nabavi

Objavio |31 siječnja, 2017|Akti načelnika, Dokumenti, Odluke|

Odluka o jednostavnoj nabavi

2501, 2017

Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Baška

Objavio |25 siječnja, 2017|Akti načelnika, Dokumenti, Odluke|

Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Baška

2101, 2017

Odluka – Popust od 10% terase na javnoj površini i pomorskom dobru

Objavio |21 siječnja, 2017|Akti načelnika, Dokumenti, Odluke|

Odluka – Popust od 10% terase na javnoj površini i pomorskom dobru

1601, 2017

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2017. godini

Objavio |16 siječnja, 2017|Akti načelnika, Dokumenti, Odluke|

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2017. godini

1601, 2017

Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna PPUO Baška

Objavio |16 siječnja, 2017|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna PPUO Baška

2412, 2016

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2017. godini

Objavio |24 prosinca, 2016|Akti načelnika, Dokumenti, Odluke|

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2017. godini

1708, 2016

Odluka o načinu i uvjetima korištenja javnih površina (u svrhu izborne promidžbe političkih stranaka i nezavisnih kandidata)

Objavio |17 kolovoza, 2016|Akti načelnika, Dokumenti, Odluke|

Odluka o načinu i uvjetima korištenja javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Baška za postavljanje privremenih objekata, te reklamnih i oglasnih predmeta […]

608, 2016

Odluka o produljenju Ribarskog dana

Objavio |6 Kolovoz, 2016|Akti načelnika, Dokumenti, Odluke|

Odluka o produljenju Ribarskog dana

707, 2016

Odluka kojom se utvrduje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš

Objavio |7 Srpanj, 2016|Akti načelnika, Dokumenti, Odluke|

Odluka kojom se utvrduje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš