Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Opći akti

507, 2016

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja groblja Sveti Ivan

Objavio |5 Srpanj, 2016|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja groblja Sveti Ivan

3105, 2016

Odluka o poništenju oglasa za prijam u službu

Objavio |31 svibnja, 2016|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o poništenju oglasa za prijam u službu

1703, 2016

Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Baška

Objavio |17 ožujka, 2016|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Baška

2201, 2016

Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2016.godini

Objavio |22 siječnja, 2016|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2016.godini

2201, 2016

Plan davanja koncesija za 2016. godinu

Objavio |22 siječnja, 2016|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Plan davanja koncesija za 2016. godinu

2201, 2016

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2016. godini

Objavio |22 siječnja, 2016|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2016. godini

2201, 2016

Godišnji program javnih potreba u sportu na području Općine Baška za 2016. godinu

Objavio |22 siječnja, 2016|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Godišnji program javnih potreba u sportu na području Općine Baška za 2016. godinu

2201, 2016

Godišnji program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2016. godini

Objavio |22 siječnja, 2016|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Godišnji program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2016. godini

2201, 2016

Odluka o povjeravanju obavljanja djelatnosti održavanja javne rasvjete

Objavio |22 siječnja, 2016|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o povjeravanju obavljanja djelatnosti održavanja javne rasvjete

2201, 2016

Odluka o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Općine Baška

Objavio |22 siječnja, 2016|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Općine Baška