Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Opći akti

2201, 2016

Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Baška

Objavio |22 siječnja, 2016|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Baška

2201, 2016

Godišnji program javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2016. godini

Objavio |22 siječnja, 2016|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Godišnji program javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2016. godini

2201, 2016

Godišnji program javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2016. godini

Objavio |22 siječnja, 2016|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Godišnji program javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2016. godini

2812, 2015

Odluka o poništenju natječaja za prijam u službu

Objavio |28 prosinca, 2015|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o poništenju natječaja za prijam u službu

1012, 2015

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti

Objavio |10 prosinca, 2015|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti

511, 2015

Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Baška

Objavio |5 Studeni, 2015|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Baška

511, 2015

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Baška

Objavio |5 Studeni, 2015|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Baška

511, 2015

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu parkiranja, organizaciji, uređenju i načinu naplate javnih parkirališta, te blokiranju, deblokiranju, premještanju i čuvanju vozila na području mjesta Baška

Objavio |5 Studeni, 2015|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu parkiranja, organizaciji, uređenju i načinu naplate javnih parkirališta, te blokiranju, deblokiranju, premještanju i čuvanju […]

511, 2015

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Općine Baška

Objavio |5 Studeni, 2015|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Općine Baška

511, 2015

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Baška

Objavio |5 Studeni, 2015|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Baška