Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Opći akti

2205, 2015

Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška

Objavio |22 svibnja, 2015|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o izradi III izmjene i dopune PPUO Baška

101, 2015

Odluka o vrijednosti boda (B) za plaćanje komunalne naknade

Objavio |1 Siječanj, 2015|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o vrijednosti boda (B) za plaćanje komunalne naknade

2602, 2014

Odluka o visini sudjelovanja roditelja u cijeni programa u dječjem vrtiću “Katarina Frankopan” u Baški

Objavio |26 veljače, 2014|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o visini sudjelovanja roditelja u cijeni programa u dječjem vrtiću “Katarina Frankopan” u Baški

2602, 2014

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj

Objavio |26 veljače, 2014|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj

2602, 2014

Odluka o naknadama za rad u Općinskom vijeću Općine Baška, radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Baška i vijećima mjesnih odbora

Objavio |26 veljače, 2014|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o naknadama za rad u Općinskom vijeću Općine Baška, radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Baška i vijećima mjesnih odbora

2602, 2013

Odluka o nerazvrstanim cestama

Objavio |26 veljače, 2013|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o nerazvrstanim cestama

2602, 2013

Odluka o grobljima

Objavio |26 veljače, 2013|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o grobljima

2602, 2012

Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Baška

Objavio |26 veljače, 2012|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Baška

2602, 2012

Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Baška

Objavio |26 veljače, 2012|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Baška

2602, 2012

Odluka o uvjetima i načinu parkiranja, organizaciji, uređenju i načinu naplate javnih parkirališta, te blokiranju, deblokiranju, premještanju i čuvanju vozila na području mjesta Baška

Objavio |26 veljače, 2012|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o uvjetima i načinu parkiranja, organizaciji, uređenju i načinu naplate javnih parkirališta, te blokiranju, deblokiranju, premještanju i čuvanju vozila na području mjesta Baška