Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Odluke

608, 2016

Odluka o produljenju Ribarskog dana

Objavio |6 Kolovoz, 2016|Akti načelnika, Dokumenti, Odluke|

Odluka o produljenju Ribarskog dana

707, 2016

Odluka kojom se utvrduje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš

Objavio |7 Srpanj, 2016|Akti načelnika, Dokumenti, Odluke|

Odluka kojom se utvrduje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš

507, 2016

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja groblja Sveti Ivan

Objavio |5 Srpanj, 2016|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja groblja Sveti Ivan

706, 2016

Odluka o odobrenju privremenog produženja radnog vremena ugostiteljskih objekata

Objavio |7 Lipanj, 2016|Akti načelnika, Dokumenti, Obavijesti, Odluke|

Odluka o odobrenju privremenog produženja radnog vremena ugostiteljskih objekata

3105, 2016

Odluka o poništenju oglasa za prijam u službu

Objavio |31 svibnja, 2016|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o poništenju oglasa za prijam u službu

1404, 2016

Odluka o iznajmljivanju/posudbi pokretnina u vlasništvu Općine Baška

Objavio |14 travnja, 2016|Akti načelnika, Dokumenti, Odluke|

Odluka o iznajmljivanju pokretnina u vlasništvu Općine Baška

1703, 2016

Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Baška

Objavio |17 ožujka, 2016|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Baška

403, 2016

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Baška

Objavio |4 Ožujak, 2016|Akti načelnika, Dokumenti, Odluke|

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Baška

1702, 2016

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i uvjetima dodjele u zakup javne površine/pomorskog dobra, te načinu uređenja ugostiteljskih terasa u skladu s Projektom urbane opreme

Objavio |17 veljače, 2016|Akti načelnika, Dokumenti, Odluke|

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i uvjetima dodjele u zakup javne površine/pomorskog dobra, te načinu uređenja ugostiteljskih terasa u skladu s […]

1702, 2016

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2016. godini

Objavio |17 veljače, 2016|Akti načelnika, Dokumenti, Odluke|

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2016. godini