Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Odluke

2602, 2018

Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška

Objavio |26 veljače, 2018|Akti načelnika, Dokumenti, Odluke|

Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška

2301, 2018

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2018. godini

Objavio |23 siječnja, 2018|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2018. godini

801, 2018

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2018. godini

Objavio |8 Siječanj, 2018|Akti načelnika, Dokumenti, Odluke|

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2018. godini

Vela plaža – segmenti

1912, 2017

Odluka o visini grobnih naknada na grobljima na području Općine Baška

Objavio |19 prosinca, 2017|Akti načelnika, Dokumenti, Odluke|

Odluka o visini grobnih naknada na grobljima na području Općine Baška

412, 2017

I. izmjene i dopune Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Baška

Objavio |4 Prosinac, 2017|Akti načelnika, Dokumenti, Odluke|

I. izmjene i dopune Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Baška

2211, 2017

Odluka o poništenju postupka nabave izgradnja mrtvačnice na mjesnom groblju Batomalj

Objavio |22 studenoga, 2017|Akti načelnika, Dokumenti, Odluke|

Odluka o poništenju postupka nabave izgradnja mrtvačnice na mjesnom groblju Batomalj

1411, 2017

Odluka o poništenju natječaja za prijam u službu

Objavio |14 studenoga, 2017|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o poništenju natječaja za prijam u službu

1411, 2017

Pravilnik o radu

Objavio |14 studenoga, 2017|Akti načelnika, Dokumenti, Odluke|

Pravilnik o radu

1311, 2017

Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite Općine Baška i njihovih zamjenika

Objavio |13 studenoga, 2017|Akti načelnika, Dokumenti, Odluke|

Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite Općine Baška i njihovih zamjenika

811, 2017

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Baška

Objavio |8 Studeni, 2017|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Baška