Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Odluke

308, 2018

I. izmjene Plana prijma u službu u 2018. godini

Objavio |3 Kolovoz, 2018|Akti načelnika, Dokumenti, Odluke|

I. izmjene Plana prijma u službu u 2018. godini

308, 2018

I. izmjene Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška

Objavio |3 Kolovoz, 2018|Akti načelnika, Dokumenti, Odluke|

I. izmjene Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška

308, 2018

Odluka o jednostavnoj nabavi

Objavio |3 Kolovoz, 2018|Akti načelnika, Dokumenti, Odluke|

Odluka o jednostavnoj nabavi

108, 2018

Odluka o odobrenju nenaplatnog korištenja javne površine

Objavio |1 Kolovoz, 2018|Akti načelnika, Dokumenti, Obavijesti, Odluke|

Odluka o odobrenju nenaplatnog korištenja javne površine

2407, 2018

Odluka o poništenju dijela Javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Baška na neodređeno vrijeme

Objavio |24 srpnja, 2018|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o poništenju dijela Javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Baška na neodređeno vrijeme

1007, 2018

Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Baška

Objavio |10 srpnja, 2018|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Baška

1506, 2018

Odluka o visini zakupnine za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Baška

Objavio |15 lipnja, 2018|Akti načelnika, Dokumenti, Odluke|

Odluka o visini zakupnine za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Baška

1306, 2018

Odluka o odobrenju privremenog produženja radnog vremena ugostiteljskih objekata

Objavio |13 lipnja, 2018|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka radno vrijeme – Dan Općine

1306, 2018

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom redu

Objavio |13 lipnja, 2018|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom redu

1306, 2018

Odluka o izmjeni Odluke o ustroju i djelokrugu rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška

Objavio |13 lipnja, 2018|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o izmjeni Odluke o ustroju i djelokrugu rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška