Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Ostalo

1612, 2018

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2019. godini

Objavio |16 prosinca, 2018|Dokumenti, Ostalo|

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2019. godini

Grafički dio

2408, 2016

Plan gospodarenja otpadom za Općinu Baška u razdoblju od 2009. do 2017. godine

Objavio |24 kolovoza, 2016|Dokumenti, Ostalo|

Plan gospodarenja otpadom za Općinu Baška u razdoblju od 2009. do 2017. godine

405, 2016

Prijavnica za izlagače na Danima Općine Baška

Objavio |4 Svibanj, 2016|Dokumenti, Ostalo|

Prijavnica za izlagače na Danima Općine Baška

Prijavnica za izlagače na Danima Općine Baška

1308, 2015

Proračun Općine Baška za 2015. godinu – Vodič za građane

Objavio |13 kolovoza, 2015|Dokumenti, Ostalo, Proračun, Proračun 2015|

Proračun Općine Baška za 2015. godinu – Vodič za građane

2207, 2015

Plan zaštite i spašavanja

Objavio |22 srpnja, 2015|Dokumenti, Ostalo|

Plan zaštite i spašavanja – Općina Baška