Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Dokumenti

2806, 2019

Turistička ambulanta Baška – Novo radno vrijeme

Objavio |28 lipnja, 2019|Dokumenti, Obavijesti|

Turistička ambulanta Baška – Novo radno vrijeme

2706, 2019

Ispitivanje mora – Plaža Baška

Objavio |27 lipnja, 2019|Dokumenti, Obavijesti|

Ispitivanje mora – Plaža Baška

2606, 2019

Poziv za dostavu tekstova – Naša Baška

Objavio |26 lipnja, 2019|Dokumenti, Obavijesti|

Poziv za dostavu tekstova – Naša Baška

2606, 2019

Javni natječaj za davanje u zakup javne površine – ŠTAND

Objavio |26 lipnja, 2019|Dokumenti, Natječaji i oglasi|

Javni natječaj za davanje u zakup javne površine – ŠTAND

2606, 2019

Javni natječaj za davanje u zakup javne površine – KIOSK

Objavio |26 lipnja, 2019|Dokumenti, Natječaji i oglasi|

Javni natječaj za davanje u zakup javne površine – KIOSK

1906, 2019

I. izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021 godinu

Objavio |19 lipnja, 2019|Dokumenti, Proračun, Proračun 2019|

I. izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021 godinu

1906, 2019

Odluka o raspodjeli rezultata za 2018. godinu i načinu korištenja viška prihoda

Objavio |19 lipnja, 2019|Dokumenti, Proračun, Proračun 2018|

Odluka o raspodjeli rezultata za 2018. godinu i načinu korištenja viška prihoda

1906, 2019

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Baške za 2018. godinu

Objavio |19 lipnja, 2019|Dokumenti, Proračun, Proračun 2018|

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Baške za 2018. godinu

1906, 2019

Odluka o odobrenju privremenog produženja radnog vremena ugostiteljskih objekata

Objavio |19 lipnja, 2019|Akti načelnika, Dokumenti, Odluke|

Odluka o odobrenju privremenog produženja radnog vremena ugostiteljskih objekata

1906, 2019

Izvješće o stanju u prostoru 2014-2018

Objavio |19 lipnja, 2019|Dokumenti|

Izvješće o stanju u prostoru 2014-2018