Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Dokumenti

2403, 2020

Dobrovoljno darivanje krvi

Objavio |24 ožujka, 2020|Dokumenti, Obavijesti|

Dobrovoljno darivanje krvi

2003, 2020

Obavijest o zatvaranju dječjeg vrtića

Objavio |20 ožujka, 2020|Covid, Obavijesti|

Obavijest o zatvaranju dječjeg vrtića

2003, 2020

Odluka o zatvaranju dječjih igrališta

Objavio |20 ožujka, 2020|Covid, Obavijesti|

Odluka o zatvaranju dječjih igrališta

1903, 2020

Obavijest roditeljima školskih obveznika

Objavio |19 ožujka, 2020|Covid, Obavijesti|

Obavijest roditeljima školskih obveznika

1803, 2020

Obavijest o načinu pružanja i primanja pomoći tijekom epidemije koronavirusa

Objavio |18 ožujka, 2020|Covid, Obavijesti|

Obavijest o načinu pružanja i primanja pomoći tijekom epidemije koronavirusa

Upute za pomoc starijima

Upute za starije osobe

1803, 2020

Obavijest roditeljima o zatvaranju dječjih vrtića

Objavio |18 ožujka, 2020|Covid, Obavijesti|

Obavijest roditeljima o zatvaranju dječjih vrtića

1703, 2020

Obavijest – Gradsko društvo Crvenog križa Krk

Objavio |17 ožujka, 2020|Covid, Obavijesti|

Obavijest – Gradsko društvo Crvenog križa Krk

1703, 2020

Obavijest strankama

Objavio |17 ožujka, 2020|Covid, Dokumenti, Obavijesti|

Obavijest strankama

1603, 2020

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-10 – Zona poslovne namjene (K) Baška

Objavio |16 ožujka, 2020|Dokumenti, Prostorni i urbanistički plan uređenja|

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-10 – Zona poslovne namjene (K) Baška

1603, 2020

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška

Objavio |16 ožujka, 2020|Dokumenti, Prostorni i urbanistički plan uređenja|

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška