Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Dokumenti

1012, 2018

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću Odluka o zabrani izvođenja radova u 2019.

Objavio |10 prosinca, 2018|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

20181210 – Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću Odluka o zabrani izvođenja radova u 2019.

1012, 2018

Obavijest – 13 sjednica Općinskog vijeća Baška – 17.12.2018.

Objavio |10 prosinca, 2018|Dokumenti, Pozivi i materijali za sjednice Općinskog vijeća|

Obavijest – 13 sjednica Općinskog vijeća Baška – 17.12.2018.

1012, 2018

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Baška

Objavio |10 prosinca, 2018|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Baška

612, 2018

Udruga žena operiranih dojki vas poziva na predavanje “Prevencija i rano otkrivanje raka dojke”

Objavio |6 Prosinac, 2018|Obavijesti|

Poziv na predavanje (plakat)

312, 2018

Obavijest iz Ponikve

Objavio |3 Prosinac, 2018|Obavijesti|

Obavijest iz Ponikve

2811, 2018

Obavijest iz Ponikve

Objavio |28 studenoga, 2018|Obavijesti|

Obavijest iz Ponikve

2711, 2018

Zapisnik – 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 25.9.2018.

Objavio |27 studenoga, 2018|Dokumenti, Zapisnici Općinskog vijeća, Zapisnici Općinskog vijeća 2018|

Zapisnik – 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 25.9.2018.

2711, 2018

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Baška za 2019. godinu

Objavio |27 studenoga, 2018|Dokumenti, Proračun, Proračun 2019|

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Baška za 2019. godinu

2711, 2018

Proračun Općine Baška za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu

Objavio |27 studenoga, 2018|Dokumenti, Proračun, Proračun 2019|

Proračun Općine Baška za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu

2711, 2018

II. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu

Objavio |27 studenoga, 2018|Dokumenti, Proračun, Proračun 2018|

II. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu