Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Dokumenti

1906, 2019

Besplatan prijevoz – Sv. Ivan

Objavio |19 lipnja, 2019|Dokumenti, Obavijesti|

Besplatan prijevoz – Sv. Ivan

1806, 2019

Dani Općine – Program 2019.

Objavio |18 lipnja, 2019|Dokumenti|

Dani Općine – Program 2019

1806, 2019

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o komunalnom redu

Objavio |18 lipnja, 2019|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Nacrt odluke o komunalnom redu – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Obrazac – Sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Odluka o komunalnom redu

1806, 2019

Obavijest – Kolektivni godišnji odmor

Objavio |18 lipnja, 2019|Dokumenti, Obavijesti|

Obavijest – Kolektivni godišnji odmor

1706, 2019

Odlukao ishodu natječaja za su/financiranje javnih potreba na području Općine Baška u 2019. godini

Objavio |17 lipnja, 2019|Akti načelnika, Dokumenti, Odluke|

Odluka o ishodu natječaja za su-financiranje javnih potreba na području Općine Baška u 2019. godini

1306, 2019

Obavijest – 17. sjednica Općinskog vijeća Baška – 18.6.2019.

Objavio |13 lipnja, 2019|Dokumenti, Pozivi i materijali za sjednice Općinskog vijeća|

Obavijest – 17. sjednica Općinskog vijeća Baška – 18.6.2019.

806, 2019

Izvješće o provedenom savjetovanju – I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture

Objavio |8 Lipanj, 2019|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Izvješće o provedenom savjetovanju – I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture

806, 2019

Izvješće o provedenom savjetovanju – I. izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture

Objavio |8 Lipanj, 2019|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Izvješće o provedenom savjetovanju – I. izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture

806, 2019

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – I. izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu

Objavio |8 Lipanj, 2019|Dokumenti, Proračun, Proračun 2019, Savjetovanje s javnošću|

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – I. izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu

3105, 2019

65. festivala folklora otoka Krka u Baški

Objavio |31 svibnja, 2019|Dokumenti, Obavijesti|

Festival folklora – Najava

Festival folklora Baška – Plakat

Festival folklora – Program