Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Pozivi i materijali za sjednice Općinskog vijeća

209, 2019

Obavijest – 20. sjednica Općinskog vijeća Baška – 9.9.2019.

Objavio |2 Rujan, 2019|Dokumenti, Pozivi i materijali za sjednice Općinskog vijeća|

Obavijest – 20. sjednica Općinskog vijeća Baška – 9.9.2019.

2407, 2019

Obavijest – 19. sjednica Općinskog vijeća Baška – 30.7.2019.

Objavio |24 srpnja, 2019|Dokumenti, Pozivi i materijali za sjednice Općinskog vijeća|

Obavijest – 19. sjednica Općinskog vijeća Baška – 30.7.2019.

1507, 2019

Obavijest – 18. sjednica Općinskog vijeća Baška – 18.7.2019.

Objavio |15 srpnja, 2019|Dokumenti, Pozivi i materijali za sjednice Općinskog vijeća|

Obavijest – 18. sjednica Općinskog vijeća Baška – 18.7.2019.

1306, 2019

Obavijest – 17. sjednica Općinskog vijeća Baška – 18.6.2019.

Objavio |13 lipnja, 2019|Dokumenti, Pozivi i materijali za sjednice Općinskog vijeća|

Obavijest – 17. sjednica Općinskog vijeća Baška – 18.6.2019.

1004, 2019

Obavijest – 16. sjednica Općinskog vijeća Baška – 24.4.2019.

Objavio |10 travnja, 2019|Dokumenti, Obavijesti, Pozivi i materijali za sjednice Općinskog vijeća|

Obavijest – 16. sjednica Općinskog vijeća Baška – 24.4.2019.

803, 2019

Obavijest – 15. sjednica Općinskog vijeća Baška – 14.3.2019.

Objavio |8 Ožujak, 2019|Dokumenti, Pozivi i materijali za sjednice Općinskog vijeća|

Obavijest – 15. sjednica Općinskog vijeća Baška – 14.3.2019.

901, 2019

Obavijest – 14. sjednica Općinskog vijeća Baška – 15.1.2019.

Objavio |9 Siječanj, 2019|Dokumenti, Pozivi i materijali za sjednice Općinskog vijeća|

Obavijest – 14. sjednica Općinskog vijeća Baška – 15.1.2019.

1012, 2018

Obavijest – 13 sjednica Općinskog vijeća Baška – 17.12.2018.

Objavio |10 prosinca, 2018|Dokumenti, Pozivi i materijali za sjednice Općinskog vijeća|

Obavijest – 13 sjednica Općinskog vijeća Baška – 17.12.2018.

2011, 2018

Obavijest – 12 sjednica Općinskog vijeća Baška – 26.11.2018

Objavio |20 studenoga, 2018|Dokumenti, Obavijesti, Pozivi i materijali za sjednice Općinskog vijeća|

Obavijest – 12 sjednica Općinskog vijeća Baška – 26.11.2018

2009, 2018

Poziv za 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Baška

Objavio |20 rujna, 2018|Dokumenti, Pozivi i materijali za sjednice Općinskog vijeća|

Poziv za 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Baška

Materijal