Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Pozivi i materijali za sjednice Općinskog vijeća

612, 2017

Poziv za 5. sijednicu Općinskog vijeća Općine Baška

Objavio |6 Prosinac, 2017|Dokumenti, Pozivi i materijali za sjednice Općinskog vijeća|

Poziv za 5. sijednicu Općinskog vijeća Općine Baška

Materijali

* Ovaj download može potrajati nekoliko minuta ako koristite bežičnu mrežu ili mobilni prijenos podata

1910, 2017

Poziv za 4. sijednicu Općinskog vijeća Općine Baška

Objavio |19 listopada, 2017|Dokumenti, Pozivi i materijali za sjednice Općinskog vijeća|

Poziv za 4. sijednicu Općinskog vijeća Općine Baška

* Ovaj download može potrajati nekoliko minuta ako koristite bežičnu mrežu ili mobilni prijenos podata

2009, 2017

Poziv za 3. sijednicu Općinskog vijeća Općine Baška

Objavio |20 rujna, 2017|Pozivi i materijali za sjednice Općinskog vijeća|

Poziv za 3. sijednicu Općinskog vijeća Općine Baška

* Ovaj download može potrajati nekoliko minuta ako koristite bežičnu mrežu ili mobilni prijenos podataka

2507, 2017

Poziv za 2. sijednicu Općinskog vijeća Općine Baška

Objavio |25 srpnja, 2017|Dokumenti, Općinsko vijeće, Pozivi i materijali za sjednice Općinskog vijeća|

Poziv za 2. sijednicu Općinskog vijeća Općine Baška

* Ovaj download može potrajati nekoliko minuta ako koristite bežičnu mrežu ili mobilni prijenos podataka

404, 2017

Poziv za 36. sijednicu Općinskog vijeća Općine Baška

Objavio |4 Travanj, 2017|Dokumenti, Pozivi i materijali za sjednice Općinskog vijeća|

Poziv za 36. sijednicu Općinskog vijeća Općine Baška

* Ovaj download može potrajati nekoliko minuta ako koristite bežičnu mrežu ili mobilni prijenos podataka

1603, 2017

Poziv za 35. sijednicu Općinskog vijeća Općine Baška

Objavio |16 ožujka, 2017|Dokumenti, Pozivi i materijali za sjednice Općinskog vijeća|

Poziv za 35. sijednicu Općinskog vijeća Općine Baška

* Ovaj download može potrajati nekoliko minuta ako koristite bežičnu mrežu ili mobilni prijenos podataka

2102, 2017

Poziv za 34. sijednicu Općinskog vijeća Općine Baška

Objavio |21 veljače, 2017|Dokumenti, Pozivi i materijali za sjednice Općinskog vijeća|

Poziv za 34. sijednicu Općinskog vijeća Općine Baška

* Ovaj download može potrajati nekoliko minuta ako koristite bežičnu mrežu ili mobilni prijenos podataka

1212, 2016

Poziv za 33. sijednicu Općinskog vijeća Općine Baška

Objavio |12 prosinca, 2016|Dokumenti, Općinsko vijeće, Pozivi i materijali za sjednice Općinskog vijeća|

Poziv za 33. sijednicu Općinskog vijeća Općine Baška

AD 16 i AD 17

* Ovaj download može potrajati nekoliko minuta ako koristite bežičnu mrežu ili mobilni […]

1611, 2016

Poziv za 32. sijednicu Općinskog vijeća Općine Baška

Objavio |16 studenoga, 2016|Dokumenti, Pozivi i materijali za sjednice Općinskog vijeća|

Poziv za 32. sijednicu Općinskog vijeća Općine Baška

Materijali – A.D. 1-9

Materijali – A.D. 10

Materijali – A.D. 10-11

Materijali – A.D. 11

Materijali – A.D. 12-13

* Ovaj […]

1310, 2016

Poziv za 31. sijednicu Općinskog vijeća Općine Baška

Objavio |13 listopada, 2016|Dokumenti, Pozivi i materijali za sjednice Općinskog vijeća|

Poziv za 31. sijednicu Općinskog vijeća Općine Baška

* Ovaj download može potrajati nekoliko minuta ako koristite bežičnu mrežu ili mobilni prijenos podataka