Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Pozivi i materijali za sjednice Općinskog vijeća

1307, 2016

Poziv za 30. sijednicu Općinskog vijeća Općine Baška

Objavio |13 srpnja, 2016|Dokumenti, Pozivi i materijali za sjednice Općinskog vijeća|

Poziv za 30. sijednicu Općinskog vijeća Općine Baška

2106, 2016

Poziv za Svečanu sjednicu Općinskog vijeća Općine Baška

Objavio |21 lipnja, 2016|Dokumenti, Općinsko vijeće, Pozivi i materijali za sjednice Općinskog vijeća|

Poziv za Svečanu sjednicu Općinskog vijeća Općine Baška

606, 2016

Poziv za 29. sijednicu Općinskog vijeća Općine Baška

Objavio |6 Lipanj, 2016|Dokumenti, Općinsko vijeće, Pozivi i materijali za sjednice Općinskog vijeća|

Poziv za 29. sijednicu Općinskog vijeća Općine Baška

2104, 2016

Poziv za 28. sijednicu Općinskog vijeća Općine Baška

Objavio |21 travnja, 2016|Dokumenti, Pozivi i materijali za sjednice Općinskog vijeća|

Poziv za 28. sijednicu Općinskog vijeća Općine Baška

* Ovaj download može potrajati nekoliko minuta ako koristite bežičnu mrežu ili mobilni prijenos podataka

1902, 2016

Poziv za 27. sijednicu Općinskog vijeća Općine Baška

Objavio |19 veljače, 2016|Dokumenti, Pozivi i materijali za sjednice Općinskog vijeća|

Poziv za 27. sijednicu Općinskog vijeća Općine Baška

* Ovaj download može potrajati nekoliko minuta ako koristite bežičnu mrežu ili mobilni prijenos podataka

1012, 2015

Poziv za 26. sijednicu Općinskog vijeća Općine Baška

Objavio |10 prosinca, 2015|Dokumenti, Pozivi i materijali za sjednice Općinskog vijeća|

Poziv za 26. sijednicu Općinskog vijeća Općine Baška

2910, 2015

Poziv za 24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Baška

Objavio |29 listopada, 2015|Dokumenti, Pozivi i materijali za sjednice Općinskog vijeća|

Poziv za 24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Baška

2509, 2015

Poziv za 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Baška

Objavio |25 rujna, 2015|Dokumenti, Pozivi i materijali za sjednice Općinskog vijeća|

Poziv za 23. sijednicu Općinskog vijeća Općine Baška

1107, 2015

Poziv za 22. sijednicu Općinskog vijeća Općine Baška

Objavio |11 srpnja, 2015|Dokumenti, Pozivi i materijali za sjednice Općinskog vijeća|

Poziv za 22. sijednicu Općinskog vijeća Općine Baška

2805, 2015

Poziv za 21. sijednicu Općinskog vijeća Općine Baška

Objavio |28 svibnja, 2015|Dokumenti, Pozivi i materijali za sjednice Općinskog vijeća|

Poziv za 21. sijednicu Općinskog vijeća Općine Baška