Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Pravo na pristup informacijama

901, 2019

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Objavio |9 Siječanj, 2019|Dokumenti, Pravo na pristup informacijama|

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

1501, 2018

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Objavio |15 siječnja, 2018|Dokumenti, Pravo na pristup informacijama|

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

1501, 2018

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Objavio |15 siječnja, 2018|Dokumenti, Pravo na pristup informacijama|

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

 

3001, 2017

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Objavio |30 siječnja, 2017|Dokumenti, Pravo na pristup informacijama|

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

2501, 2016

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Objavio |25 siječnja, 2016|Dokumenti, Pravo na pristup informacijama|

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

2312, 2004

Pravo na pristup informacijama

Objavio |23 prosinca, 2004|Dokumenti, Pravo na pristup informacijama|

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama […]