Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Proračun

2711, 2018

II. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu

Objavio |27 studenoga, 2018|Dokumenti, Proračun, Proračun 2018|

II. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu

2311, 2018

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – II. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu

Objavio |23 studenoga, 2018|Dokumenti, Proračun 2018, Savjetovanje s javnošću|

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – II. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu

2311, 2018

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Proračun za 2019. godinu s projekcijom za 2020.-2021.

Objavio |23 studenoga, 2018|Dokumenti, Proračun 2019, Savjetovanje s javnošću|

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Proračun za 2019. godinu s projekcijom za 2020.-2021.

1511, 2018

Savjetovanje s javnošću – Nacrt prijedloga odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2019. godini

Objavio |15 studenoga, 2018|Dokumenti, Proračun 2019, Savjetovanje s javnošću|

Savjetovanje s javnošću – Nacrt prijedloga odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2019. godini

Obrazac – Sudjelovanje u savjetovanju s javnošću – Odluka o […]

811, 2018

Nacrt prijedloga Proračuna za 2019. s projekcijom za 2020. i 2021. godinu

Objavio |8 Studeni, 2018|Dokumenti, Proračun, Proračun 2019|

Nacrt prijedloga Proračuna za 2019. s projekcijom za 2020.-2021.

Bilješke uz nacrt prijedloga Proračuna za 2019.

 

 

711, 2018

Savjetovanje s javnošću – Proračun Općine Baška za 2019. godinu

Objavio |7 Studeni, 2018|Dokumenti, Proračun 2019, Savjetovanje s javnošću|

Savjetovanje s javnošću – Proračun Općine Baška za 2019. godinu

Nacrt prijedloga Proračuna za 2019. s projekcijom 2020. – 2021.

Bilješke uz nacrt prijedloga Proračuna za […]

711, 2018

Savjetovanje s javnošću – Proračun 2018. – II. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu

Objavio |7 Studeni, 2018|Dokumenti, Proračun 2018, Savjetovanje s javnošću|

Savjetovanje s javnošću – II.izmjene Proračuna za 2018.godinu

Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna za 2018

Obrazac – Sudjelovanje u savjetovanju s javnošću – II. izmjene […]

1408, 2018

I. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu

Objavio |14 kolovoza, 2018|Dokumenti, Proračun, Proračun 2018|

I. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu

1408, 2018

Polugodisnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2018.

Objavio |14 kolovoza, 2018|Dokumenti, Proračun, Proračun 2018|

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2018.

Bilješke

808, 2018

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – I. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu

Objavio |8 Kolovoz, 2018|Dokumenti, Proračun, Proračun 2018, Savjetovanje s javnošću|

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – I. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu