Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Proračun

1408, 2018

I. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu

Objavio |14 kolovoza, 2018|Dokumenti, Proračun, Proračun 2018|

I. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu

1408, 2018

Polugodisnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2018.

Objavio |14 kolovoza, 2018|Dokumenti, Proračun, Proračun 2018|

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2018.

Bilješke

808, 2018

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – I. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu

Objavio |8 Kolovoz, 2018|Dokumenti, Proračun, Proračun 2018, Savjetovanje s javnošću|

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – I. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu

708, 2018

I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Baška za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu

Objavio |7 Kolovoz, 2018|Dokumenti, Proračun, Proračun 2018|

I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Baška za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu

2507, 2018

I. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu

Objavio |25 srpnja, 2018|Dokumenti, Proračun, Proračun 2018|

Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna za 2018.

Savjetovanje s javnošću – I.izmjene Proračuna za 2018.

Bilješke uz prijedlog I. izmjena Proračuna za 2018.

Obrazac – sudjelovanje […]

1306, 2018

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Baška za 2017.

Objavio |13 lipnja, 2018|Dokumenti, Proračun, Proračun 2017|

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 2017

Odluka o utvrđivanju rezultata poslovanja za 2017.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2017. – bilješke

2003, 2018

Popis korisnika sponzorstava i donacija 01.01.-31.01.2017

Objavio |20 ožujka, 2018|Dokumenti, Proračun, Proračun 2017|

Popis korisnika sponzorstava i donacija 01.01.-31.01.2017

1502, 2018

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu

Objavio |15 veljače, 2018|Dokumenti, Proračun, Proračun 2017|

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 31. prosinac 2017.

Tablice uz obvezne Biljeske 2017.

Bilješke uz financijska izvješća 2017.

3101, 2018

Proračun Općine Baška 2018. u malom

Objavio |31 siječnja, 2018|Dokumenti, Proračun, Proračun 2018|

Proračun Općine Baška 2018. u malom

1312, 2017

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Baška za 2018. godinu

Objavio |13 prosinca, 2017|Dokumenti, Proračun, Proračun 2018|

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Baška za 2018. godinu