Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Proračun

609, 2017

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje od 1.1. do 30.6.2017.

Objavio |6 Rujan, 2017|Dokumenti, Proračun, Proračun 2017|

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje od 1.1. do 30.6.2017 – Prijedlog

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2017. – Bilješke – Prijedlog

2104, 2017

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2017. godinu

Objavio |21 travnja, 2017|Dokumenti, Proračun, Proračun 2017|

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu.

Bilješke uz I. izmjene i dopune Proračuna Općine […]

2104, 2017

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Baška za 2016.

Objavio |21 travnja, 2017|Dokumenti, Proračun, Proračun 2016|

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Baška za 2016.

Bilješke uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Baška za 2016.

1004, 2017

I. izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu

Objavio |10 travnja, 2017|Dokumenti, Proračun, Proračun 2017|

Savjetovanje s javnošću – I. izmjene proračuna Općine Baška za 2017. godinu

I. izmjene i dopune Proračuna za 2017. – prijedlog

Bilješke uz I. izmjene Proračuna […]

2202, 2017

Popis korisnika sponzorstava i donacija 01.01.-31.01.2016

Objavio |22 veljače, 2017|Dokumenti, Proračun, Proračun 2016|

Popis korisnika sponzorstava i donacija 01.01.-31.01.2016

2102, 2017

Godišnji financijski izvještaji za 2016.

Objavio |21 veljače, 2017|Dokumenti, Proračun, Proračun 2016|

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje – 1. siječanj 2016.– 31. prosinac 2016.

Tablica 4 – Dospjele kamate na kredite i zajmove

Bilješke uz […]

3101, 2017

Proračun Općine Baška 2017. u malom

Objavio |31 siječnja, 2017|Dokumenti, Proračun, Proračun 2017|

Proračun Općine Baška 2017. u malom

2712, 2016

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Baška za 2017. godinu

Objavio |27 prosinca, 2016|Dokumenti, Proračun, Proračun 2017|

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Baška za 2017. godinu

2712, 2016

Proračun Općine Baška za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Objavio |27 prosinca, 2016|Dokumenti, Proračun, Proračun 2017|

Proračun Općine Baška za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu

812, 2016

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga Proračuna Općine Baška za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu

Objavio |8 Prosinac, 2016|Dokumenti, Proračun 2017, Savjetovanje s javnošću|

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga Proračuna Općine Baška za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu