Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Proračun 2013

1206, 2014

Izvršenje proračuna – 01.01. – 31.12.2013.

Objavio |12 lipnja, 2014|Dokumenti, Proračun, Proračun 2013|

Izvršenje proračuna – 01.01. – 31.12.2013.

1912, 2013

II. izmjene i dopune plana razvojnih programa 2013.-2015.

Objavio |19 prosinca, 2013|Dokumenti, Proračun, Proračun 2013|

II. izmjene i dopune plana razvojnih programa 2013.-2015.

II. izmjene i dopune plana razvojnih programa 2013.-2015.

2009, 2013

I. izmjene i dopune plana razvojnih programa 2013.-2015.

Objavio |20 rujna, 2013|Dokumenti, Proračun, Proračun 2013|

I. izmjene i dopune plana razvojnih programa 2013.-2015.

I. izmjene i dopune plana razvojnih programa 2013.-2015.

1412, 2012

Plan razvojnih programa – 2013. – 2015.

Objavio |14 prosinca, 2012|Dokumenti, Proračun, Proračun 2013|

Plan razvojnih programa – 2013. – 2015.

Plan razvojnih programa – 2013. – 2015.