Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Proračun 2017

2712, 2016

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Baška za 2017. godinu

Objavio |27 prosinca, 2016|Dokumenti, Proračun, Proračun 2017|

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Baška za 2017. godinu

2712, 2016

Proračun Općine Baška za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Objavio |27 prosinca, 2016|Dokumenti, Proračun, Proračun 2017|

Proračun Općine Baška za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu

812, 2016

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga Proračuna Općine Baška za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu

Objavio |8 Prosinac, 2016|Dokumenti, Proračun 2017, Savjetovanje s javnošću|

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga Proračuna Općine Baška za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu

1511, 2016

Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna za 2017. godinu

Objavio |15 studenoga, 2016|Dokumenti, Proračun, Proračun 2017|

Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna za 2017. godinu

1511, 2016

Obrazloženje – Nacrt prijedloga Proračuna Općine Baška za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

Objavio |15 studenoga, 2016|Dokumenti, Proračun, Proračun 2017|

Obrazloženje – Nacrt prijedloga Proračuna Općine Baška za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

1511, 2016

Nacrt prijedloga Proračuna za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

Objavio |15 studenoga, 2016|Dokumenti, Proračun, Proračun 2017|

Nacrt prijedloga Proračuna za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

1511, 2016

Nacrt prijedloga Proračuna Općine Baška za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

Objavio |15 studenoga, 2016|Dokumenti, Proračun, Proračun 2017|

Nacrt prijedloga Proračuna Općine Baška za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

1511, 2016

Savjetovanje s javnošću – Proračun 2017.

Objavio |15 studenoga, 2016|Dokumenti, Proračun, Proračun 2017, Savjetovanje s javnošću|

Savjetovanje s javnošću – Proračun Općine Baška za 2017. godinu

Nacrt prijedloga Proračuna za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

Obrazloženje – Nacrt […]