Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Proračun 2018

708, 2018

I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Baška za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu

Objavio |7 Kolovoz, 2018|Dokumenti, Proračun, Proračun 2018|

I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Baška za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu

2507, 2018

I. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu

Objavio |25 srpnja, 2018|Dokumenti, Proračun, Proračun 2018|

Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna za 2018.

Savjetovanje s javnošću – I.izmjene Proračuna za 2018.

Bilješke uz prijedlog I. izmjena Proračuna za 2018.

Obrazac – sudjelovanje […]

3101, 2018

Proračun Općine Baška 2018. u malom

Objavio |31 siječnja, 2018|Dokumenti, Proračun, Proračun 2018|

Proračun Općine Baška 2018. u malom

1312, 2017

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Baška za 2018. godinu

Objavio |13 prosinca, 2017|Dokumenti, Proračun, Proračun 2018|

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Baška za 2018. godinu

1312, 2017

Proračun Općine Baška za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Objavio |13 prosinca, 2017|Dokumenti, Proračun, Proračun 2018|

Proračun Općine Baška za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu

1511, 2017

Savjetovanje s javnošću – Proračun Općine Baška za 2018. godinu

Objavio |15 studenoga, 2017|Dokumenti, Proračun, Proračun 2018, Savjetovanje s javnošću|

Savjetovanje s javnošću – Proračun Općine Baška za 2018. godinu

Savjetovanje s javnošću – Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Baška za 2018. godinu

Obrazac – Sudjelovanje […]

1511, 2017

Prijedlog Proračuan za 2018. godinu s projeckcijom za 2019. i 2020. godinu.

Objavio |15 studenoga, 2017|Dokumenti, Proračun, Proračun 2018|

Bilješke uz nacrt prijedloga proračuna za 2018. godinu

Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna za 2018. godinu

Prijedlog Proračuna za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i […]