Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Proračun 2019

1109, 2019

Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje

Objavio |11 rujna, 2019|Dokumenti, Proračun, Proračun 2019|

Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje – Ponikve voda

1109, 2019

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2019. godinu

Objavio |11 rujna, 2019|Dokumenti, Proračun, Proračun 2019|

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2019. godinu

1109, 2019

Polugodišnji izvještaj o ostvarenju Proračuna Općine Baška za 2019. godinu

Objavio |11 rujna, 2019|Dokumenti, Proračun, Proračun 2019|

Polugodišnji izvještaj o ostvarenju Proračuna Općine Baška za 2019. godinu

1308, 2019

Savjetovanje s javnošću – II. Izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu

Objavio |13 kolovoza, 2019|Dokumenti, Proračun, Proračun 2019, Savjetovanje s javnošću|

Savjetovanje s javnošću – II. izmjene Proračuna za 2019. godinu

Obrazac – sudjelovanje u savjetovanju s javnošću – II. izmjene i dopune Proračuna Općine Baška […]

1906, 2019

I. izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021 godinu

Objavio |19 lipnja, 2019|Dokumenti, Proračun, Proračun 2019|

I. izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021 godinu

806, 2019

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – I. izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu

Objavio |8 Lipanj, 2019|Dokumenti, Proračun, Proračun 2019, Savjetovanje s javnošću|

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – I. izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu

2205, 2019

Savjetovanje s javnošću – I. izmjene Proračuna za 2019.godinu

Objavio |22 svibnja, 2019|Dokumenti, Proračun, Proračun 2019, Savjetovanje s javnošću|

Savjetovanje s javnošću – I. izmjene Proračuna za 2019.godinu

Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna za 2019.

Bilješke uz prijedlog I. izmjena Proračuna za 2019.

Obrazac – […]

1902, 2019

Proračun Općine Baška 2019. u malom

Objavio |19 veljače, 2019|Dokumenti, Proračun, Proračun 2019|

Proračun Općine Baška 2019. u malom

2711, 2018

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Baška za 2019. godinu

Objavio |27 studenoga, 2018|Dokumenti, Proračun, Proračun 2019|

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Baška za 2019. godinu

2711, 2018

Proračun Općine Baška za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu

Objavio |27 studenoga, 2018|Dokumenti, Proračun, Proračun 2019|

Proračun Općine Baška za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu