Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Prostorni i urbanistički plan uređenja

3110, 2018

Urbanistički plan uređenja groblja Sv. Ivan

Objavio |31 listopada, 2018|Dokumenti, Prostorni i urbanistički plan uređenja|

Urbanistički plan uređenja groblja Sv. Ivan

1206, 2018

Zaključak – Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu PPUO Baška

Objavio |12 lipnja, 2018|Dokumenti, Prostorni i urbanistički plan uređenja|

Zaključak – Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu PPUO Baška

2604, 2018

IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Baška

Objavio |26 travnja, 2018|Dokumenti, Prostorni i urbanistički plan uređenja|

IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Baška

2103, 2018

UPU-2 Baška – Zarok – Pročišćeni tekst – Odredbe za provedbu

Objavio |21 ožujka, 2018|Dokumenti, Prostorni i urbanistički plan uređenja|

UPU-2 Baška – Zarok – Pročišćeni tekst – Odredbe za provedbu

2103, 2018

UPU-1 Baška – Pročišćeni tekst – Odredbe za provedbu

Objavio |21 ožujka, 2018|Dokumenti, Prostorni i urbanistički plan uređenja|

UPU-1 Baška – Pročišćeni tekst – Odredbe za provedbu

2302, 2018

UPU-2 Baška-Zarok (N1-2) – Usklađenje s III. izmjenama i dopunama PPUO Baška

Objavio |23 veljače, 2018|Dokumenti, Prostorni i urbanistički plan uređenja|

UPU-2 Baška-Zarok – usklađenje

Oblici korištenja i način gradnje

2302, 2018

UPU-1 Baška (N1-1) – Usklađenje s III. izmjenama i dopunama PPUO Baška

Objavio |23 veljače, 2018|Dokumenti, Prostorni i urbanistički plan uređenja|

UPU-1 Baška – usklađenje

Oblici korištenja i način gradnje

1601, 2018

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu IV. izmjena i dopuna PPUO Baška

Objavio |16 siječnja, 2018|Dokumenti, Prostorni i urbanistički plan uređenja|

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu IV. izmjena i dopuna PPUO Baška

* Ovaj download može potrajati nekoliko minuta ako koristite bežičnu mrežu ili […]

1112, 2017

Prijedlog Plana IV. izmjena i dopuna PPUO Baška

Objavio |11 prosinca, 2017|Dokumenti, Prostorni i urbanistički plan uređenja|

Tekstualni dio

Grafički dio

512, 2017

Obavijest o javnoj raspravi IV. izmjene i dopune PPUO Baška

Objavio |5 Prosinac, 2017|Dokumenti, Obavijesti, Prostorni i urbanistički plan uređenja|

Obavijest o javnoj raspravi IV. izmjene i dopune PPUO Baška