Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Prostorni i urbanistički plan uređenja

1611, 2016

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o III izmjenama i dopunama PPU Općine Baška

Objavio |16 studenoga, 2016|Dokumenti, Prostorni i urbanistički plan uređenja|

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o III izmjenama i dopunama PPU Općine Baška

* Ovaj download može potrajati nekoliko minuta ako koristite bežičnu mrežu ili […]

2906, 2016

Izvješće o javnoj raspravi o III izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Baška

Objavio |29 lipnja, 2016|Dokumenti, Prostorni i urbanistički plan uređenja|

Izvješće o javnoj raspravi o III izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Baška
* Ovaj download može potrajati nekoliko minuta ako koristite bežičnu mrežu […]

3105, 2016

III. izmjene Prostornog plana Općine Baška

Objavio |31 svibnja, 2016|Dokumenti, Prostorni i urbanistički plan uređenja|

III. izmjene Prostornog plana Općine Baška

1005, 2016

Javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Baška

Objavio |10 svibnja, 2016|Dokumenti, Obavijesti, Prostorni i urbanistički plan uređenja|

Javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Baška

III. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Baška – Prijedlog

Prijedlog III. […]

2312, 2015

Izvješće o javnoj raspravi UPU-2

Objavio |23 prosinca, 2015|Dokumenti, Obavijesti, Prostorni i urbanistički plan uređenja|

Izvješće o javnoj raspravi UPU-2

2211, 2015

Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-2-Baška-Zarok

Objavio |22 studenoga, 2015|Dokumenti, Obavijesti, Prostorni i urbanistički plan uređenja|

Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-2-Baška-Zarok

Prijedlog izmjena i dopuna UPU 2

1912, 2013

Javna rasprava o prijedlogu ciljane izmjene i dopune prostornog plana

Objavio |19 prosinca, 2013|Dokumenti, Prostorni i urbanistički plan uređenja|

Javna rasprava o prijedlogu ciljane izmjene i dopune prostornog plana

604, 2012

Odluka o donošenju izmjena I. dopuna prostornog plana uređenja Općine Baška

Objavio |6 Travanj, 2012|Dokumenti, Prostorni i urbanistički plan uređenja|

Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Baška

1101, 2011

Odluka o donošenju prostornog plana uređenja Općine Baška

Objavio |11 siječnja, 2011|Prostorni i urbanistički plan uređenja|

Odluka o donošenju prostornog plana uređenja Općine Baška