Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Prostorni i urbanistički plan uređenja

1511, 2017

Izvješće o provedenoj Javnoj raspravi s prilozima – usklađenje UPU-2

Objavio |15 studenoga, 2017|Dokumenti, Prostorni i urbanistički plan uređenja|

Izvješće o provedenoj Javnoj raspravi s prilozima – usklađenje UPU-2

1511, 2017

Izvješće o provedenoj Javnoj raspravi s prilozima – usklađenje UPU-1

Objavio |15 studenoga, 2017|Dokumenti, Prostorni i urbanistički plan uređenja|

Izvješće o provedenoj Javnoj raspravi s prilozima – usklađenje UPU-1

1510, 2017

Javna rasprava o Prijedlogu usklađenja Urbanističkog plana uređenja UPU-1 Baška (N1-1) s III. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Baška

Objavio |15 listopada, 2017|Dokumenti, Prostorni i urbanistički plan uređenja|

Javna rasprava o Prijedlogu usklađenja Urbanističkog plana uređenja UPU-1 Baška (N1-1) s III. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Baška

UPU-1 BaŠka – usklađenje […]

1510, 2017

Javna rasprava o Prijedlogu usklađenja Urbanističkog plana uređenja UPU-2 Baška-Zarok (N1-2) sa III. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Baška

Objavio |15 listopada, 2017|Dokumenti, Prostorni i urbanistički plan uređenja|

Javna rasprava o Prijedlogu usklađenja Urbanističkog plana uređenja UPU-2 Baška-Zarok (N1-2) sa III. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Baška

UPU-2 Baška Zarok – […]

1104, 2017

Prostorni plan uređenja Općine Baška – Odredbe za provedbu (pročišćeni tekst)

Objavio |11 travnja, 2017|Dokumenti, Odluke, Opći akti, Prostorni i urbanistički plan uređenja|

Prostorni plan uređenja Općine Baška – Odredbe za provedbu (pročišćeni tekst)

1104, 2017

Odluka o izradi usklađenja Urbanističkog plana uređenja UPU-2 – Baška – Zarok (N1-2) s III. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Baška

Objavio |11 travnja, 2017|Dokumenti, Odluke, Opći akti, Prostorni i urbanistički plan uređenja|

Odluka o izradi usklađenja Urbanističkog plana uređenja UPU-2 – Baška – Zarok (N1-2) s III. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Baška

1104, 2017

Odluka o izradi usklađenja Urbanističkog plana uređenja UPU-1 – Baška (N1-1) sa III. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Baška

Objavio |11 travnja, 2017|Dokumenti, Odluke, Opći akti, Prostorni i urbanistički plan uređenja|

Odluka o izradi usklađenja Urbanističkog plana uređenja UPU-1 – Baška (N1-1) sa III. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Baška

2701, 2017

PPUO Baska – III izmjene i dopune

Objavio |27 siječnja, 2017|Dokumenti, Obavijesti, Prostorni i urbanistički plan uređenja|

PPUO Baska – III izmjene i dopune
* Ovaj download može potrajati nekoliko minuta ako koristite bežičnu mrežu ili mobilni prijenos podataka

GRAFIČKI DIO

Korištenje i namjena […]

1611, 2016

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o III izmjenama i dopunama PPU Općine Baška

Objavio |16 studenoga, 2016|Dokumenti, Prostorni i urbanistički plan uređenja|

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o III izmjenama i dopunama PPU Općine Baška

* Ovaj download može potrajati nekoliko minuta ako koristite bežičnu mrežu ili […]

2906, 2016

Izvješće o javnoj raspravi o III izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Baška

Objavio |29 lipnja, 2016|Dokumenti, Prostorni i urbanistički plan uređenja|

Izvješće o javnoj raspravi o III izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Baška
* Ovaj download može potrajati nekoliko minuta ako koristite bežičnu mrežu […]