Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Savjetovanje s javnošću

509, 2019

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – II. izmjene i dopune godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška za 2019. godinu

Objavio |5 Rujan, 2019|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – II. izmjene i dopune godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška za 2019. godinu

509, 2019

Izvješće o provedenom savjetovanju – II. Izmjene i dopune godišnjeg Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Baška za 2019. godinu

Objavio |5 Rujan, 2019|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – II. Izmjene i dopune godišnjeg Programa gradnje komunlane infrastrukture na području Općine Baška za 2019. godinu

2708, 2019

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina

Objavio |27 kolovoza, 2019|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina

2708, 2019

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – odluka o davanju u zakup površina javne namjene

Objavio |27 kolovoza, 2019|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – odluka o davanju u zakup površina javne namjene

1308, 2019

Savjetovanje s javnošću – II. Izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu

Objavio |13 kolovoza, 2019|Dokumenti, Proračun, Proračun 2019, Savjetovanje s javnošću|

Savjetovanje s javnošću – II. izmjene Proračuna za 2019. godinu

Obrazac – sudjelovanje u savjetovanju s javnošću – II. izmjene i dopune Proračuna Općine Baška […]

1308, 2019

Savjetovanje s javnošću – II. Izmjene i dopune godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2019. godini

Objavio |13 kolovoza, 2019|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

II. izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastukture 2019

Obrazac – Sudjelovanje u savjetovanju s javnošću – Izmjene i dopune – Program održavanja komunalne infrastrukture […]

1308, 2019

Savjetovanje s javnošću – II. Izmjene i dopune godišnjeg programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2019. godini

Objavio |13 kolovoza, 2019|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

II. izmjene i dopune gradnje komunalne infrastrukture 2019

Obrazac- Sudjelovanje u savjetovanju s javnošću – Izmjene i dopune – Program gradnje komunalne infrastrukture 2019

808, 2019

Nacrt odluke o načinu upravljanja korištenja i održavanja sportskih građevina – savjetovanje s javnošću

Objavio |8 Kolovoz, 2019|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Nacrt odluke o načinu upravljanja korištenja i održavanja sportskih građevina – savjetovanje s javnošću

Obrazac – sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – odluka o […]

808, 2019

Nacrt odluke o davanju u zakup površina javne namjene – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Objavio |8 Kolovoz, 2019|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Nacrt odluke o davanju u zakup površina javne namjene – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Obrazac – sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – odluka o […]

1807, 2019

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu

Objavio |18 srpnja, 2019|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu