Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Savjetovanje s javnošću

1511, 2018

Savjetovanje s javnošću – Nacrt prijedloga odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2019. godini

Objavio |15 studenoga, 2018|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Savjetovanje s javnošću – Nacrt prijedloga odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2019. godini

Obrazac – Sudjelovanje u savjetovanju s javnošću – Odluka o […]

711, 2018

Savjetovanje s javnošću – Proračun Općine Baška za 2019. godinu

Objavio |7 Studeni, 2018|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Savjetovanje s javnošću – Proračun Općine Baška za 2019. godinu

Nacrt prijedloga Proračuna za 2019. s projekcijom 2020. – 2021.

Obrazac – Sudjelovanje u savjetovanju s […]

711, 2018

Savjetovanje s javnošću – Proračun 2018. – II. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu

Objavio |7 Studeni, 2018|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Savjetovanje s javnošću – II.izmjene Proračuna za 2018.godinu

Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna za 2018

Bilješke uz nacrt prijedloga Proračuna za 2019. godinu

Obrazac – Sudjelovanje […]

711, 2018

Sudjelovanje u savjetovanju s javnošću – Program održavanja komunalne infrastrukture – 2019

Objavio |7 Studeni, 2018|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Program održavanja komunalne infrastrukture – 2019

Obrazac – Sudjelovanje u savjetovanju s javnošću – Program održavanja komunalne infrastrukture – 2019

711, 2018

Sudjelovanje u savjetovanju s javnošću – Program gradnje komunalne infrastrukture – 2019

Objavio |7 Studeni, 2018|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Program gradnje komunalne infrastrukture – 2019

Obrazac – Sudjelovanje u savjetovanju s javnošću – Program gradnje komunalne infrastrukture – 2019

1710, 2018

Savjetovanja s javnošću

Objavio |17 listopada, 2018|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Odluka o komunalnim djelatnostima – savjetovanje s javnošću

Obrazac – Sudjelovanje u savjetovanju s javnošću – odluka o komunalnim djelatnostima

Odluka o komunalnoj naknadi – savjetovanje […]

2408, 2018

Savjetovanje s javnošću – Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Baška

Objavio |24 kolovoza, 2018|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Savjetovanje s javnošću – Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Baška

Obrazac […]

808, 2018

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – I. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu

Objavio |8 Kolovoz, 2018|Dokumenti, Proračun, Proračun 2018, Savjetovanje s javnošću|

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – I. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu

3007, 2018

Objavu savjetovanja s javnošću za nacrt prijedloga Odluke o sufinanciranju dječjeg vrtića

Objavio |30 srpnja, 2018|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Savjetovanja s javnošću- Nacrt prijedloga Odluke o sufinanciranju dječjeg vrtića

Nacrt prijedloga Odluke o sufinanciranju dječjeg vrtića

Obrazac – Sudjelovanje u savjetovanju s javnošću -Odluka o […]

412, 2017

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2018. godini

Objavio |4 Prosinac, 2017|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2018. godini