Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Savjetovanje s javnošću

612, 2019

Savjetovanje s javnošću – Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2020. godini

Objavio |6 Prosinac, 2019|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Program održavanja 2020.

Program održavanja komunalne infrastrukture

Obrazac

612, 2019

Savjetovanje s javnošću – Godišnji program gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2020. godini

Objavio |6 Prosinac, 2019|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću -Program gradnje 2020.

Program gradnje komunalne infrastrukture

Obrazac

612, 2019

Savjetovanje s javnošću – III. Izmjene i dopune godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2019. godini

Objavio |6 Prosinac, 2019|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – III. izmjene i dopune godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture 2019.

III. izmjene i dopune programa održavanja komunalne […]

612, 2019

Savjetovanje s javnošću – III. Izmjene i dopune godišnjeg programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2019. godini

Objavio |6 Prosinac, 2019|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – III. Izmjene i dopune godišnjeg Programa gradnje komunlane infrastrukture 2019.

III. izmjene i dopune programa gradnje komunalne […]

512, 2019

Savjetovanje s javnošću – Nacrt odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2020

Objavio |5 Prosinac, 2019|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Savjetovanje s javnošću – Nacrt odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2020

Obrazac – Sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

412, 2019

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga Proračuna Općine Baška za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Objavio |4 Prosinac, 2019|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga Proračuna Općine Baška za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

1511, 2019

Savjetovanje s javnošću – Proračun Općine Baška za 2020. godinu

Objavio |15 studenoga, 2019|Dokumenti, Proračun 2020, Savjetovanje s javnošću|

Savjetovanje s javnošću – Proračun Općine Baška za 2020. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Baška za 2020.

Nacrt prijedloga Proračuna za 2020. s projekcijom za 2021. i […]

509, 2019

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – II. izmjene i dopune godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška za 2019. godinu

Objavio |5 Rujan, 2019|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – II. izmjene i dopune godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška za 2019. godinu

509, 2019

Izvješće o provedenom savjetovanju – II. Izmjene i dopune godišnjeg Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Baška za 2019. godinu

Objavio |5 Rujan, 2019|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – II. Izmjene i dopune godišnjeg Programa gradnje komunlane infrastrukture na području Općine Baška za 2019. godinu

2708, 2019

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina

Objavio |27 kolovoza, 2019|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina