Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Savjetovanje s javnošću

2503, 2019

Nacrt prijedloga odluke o izmjeni i dopuni odluke o uređenju prometa na području Općine Baška

Objavio |25 ožujka, 2019|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Nacrt prijedloga odluke o izmjeni i dopuni odluke o uređenju prometa na području Općine Baška – svajetovanje s javnošću

Obrazac – sudjelovanje u savjetovanju s […]

403, 2019

Nacrt odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljanim životinjama – Savjetovanje s javnošću

Objavio |4 Ožujak, 2019|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Nacrt odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljanim životinjama – Savjetovanje s javnošću

Obrazac – Sudjelovanje u […]

403, 2019

Nacrt odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke – Savjetovanje s javnošću

Objavio |4 Ožujak, 2019|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Nacrt odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke – Savjetovanje s javnošću

Obrazac – Sudjelovanje u savjetovanju s javnošću – Odluka o dozvoljenom prekoračenju […]

403, 2019

Nacrt odluke o javnom redu i miru – Savjetovanje s javnošću

Objavio |4 Ožujak, 2019|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Nacrt odluke o javnom redu i miru – Savjetovanje s javnošću

Obrazac – Sudjelovanje u savjetovanju s javnošću – Odluka o javnom redu i miru […]

1012, 2018

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – odluka o komunalnim djelatnostima

Objavio |10 prosinca, 2018|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – odluka o komunalnim djelatnostima

1012, 2018

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – odluka o komunalnoj naknadi

Objavio |10 prosinca, 2018|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – odluka o komunalnoj naknadi

1012, 2018

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – odluka o komunalnom doprinosu

Objavio |10 prosinca, 2018|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – odluka o komunalnom doprinosu

1012, 2018

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada…

Objavio |10 prosinca, 2018|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada…

1012, 2018

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – odluka o vrijednosti boda za plaćanje komunalne naknade

Objavio |10 prosinca, 2018|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Odluka o vrijednosti boda za plaćanje komunalne naknade

1012, 2018

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću Odluka o zabrani izvođenja radova u 2019.

Objavio |10 prosinca, 2018|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

20181210 – Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću Odluka o zabrani izvođenja radova u 2019.