Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Savjetovanje s javnošću

412, 2017

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2018. godini

Objavio |4 Prosinac, 2017|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2018. godini

2211, 2017

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2018. godini

Objavio |22 studenoga, 2017|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2018. godini

1511, 2017

Savjetovanje s javnošću – Proračun Općine Baška za 2018. godinu

Objavio |15 studenoga, 2017|Dokumenti, Proračun, Proračun 2018, Savjetovanje s javnošću|

Savjetovanje s javnošću – Proračun Općine Baška za 2018. godinu

Savjetovanje s javnošću – Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Baška za 2018. godinu

Obrazac – Sudjelovanje […]

2510, 2017

Savjetovanje s javnošću – Nacrt prijedloga odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2018. godini

Objavio |25 listopada, 2017|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Savjetovanje s javnošću – Nacrt prijedloga odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2018. godini

Obrazac – Sudjelovanje u savjetovanju s javnošću – Odluka, privremena […]

1707, 2017

Savjetovanje s javnošću – Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o grobljima

Objavio |17 srpnja, 2017|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Savjetovanje s javnošću – Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o grobljima

Obrazac – Sudjelovanje u savjetovanju s javnošću – Odluka o izmjeni odluke o […]

1904, 2017

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima

Objavio |19 travnja, 2017|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima

2903, 2017

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o grobljima – Savjetovanje s javnošću

Objavio |29 ožujka, 2017|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o grobljima – Savjetovanje s javnošću

Obrazac – Sudjelovanje u savjetovanju s javnošću – Odluka o izmjeni i dopuni […]

2903, 2017

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga Odluke o općinskim porezima Općine Baška

Objavio |29 ožujka, 2017|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga Odluke o općinskim porezima Općine Baška

2903, 2017

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

Objavio |29 ožujka, 2017|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

2003, 2017

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja – Savjetovanje s javnošću

Objavio |20 ožujka, 2017|Dokumenti, Savjetovanje s javnošću|

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja

Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata za 2016.

Obrazac – sudjelovanje u savjetovanju s javnošću – Odluka o raspodjeli poslovnog rezultata za […]