Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Zapisnici Kolegija načelnika 2014.

1612, 2014

Zapisnik – 24. i 25. sastanka Kolegija načelnika – 25.11.2014 odnosno 16.12.2014.

Objavio |16 prosinca, 2014|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika 2014.|

Zapisnik – 24 i 25. sastanka Kolegija načelnika – 16.12.2014.

1811, 2014

Zapisnik – 23. sastanka Kolegija načelnika – 18.11.2014.

Objavio |18 studenoga, 2014|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2014.|

Zapisnik – 23. sastanka Kolegija načelnika – 18.11.2014.

411, 2014

Zapisnik – 22. sastanka Kolegija načelnika – 04.11.2014.

Objavio |4 Studeni, 2014|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2014.|

Zapisnik – 22. sastanka Kolegija načelnika – 04.11.2014.

2210, 2014

Zapisnik – 21. sastanka Kolegija načelnika – 22.10.2014.

Objavio |22 listopada, 2014|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2014.|

Zapisnik – 21. sastanka Kolegija načelnika – 22.10.2014.

3009, 2014

Zapisnik – 20. sastanka Kolegija načelnika – 30.09.2014.

Objavio |30 rujna, 2014|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2014.|

Zapisnik – 20. sastanka Kolegija načelnika – 30.09.2014.

1709, 2014

Zapisnik – 19. sastanka Kolegija načelnika – 17.09.2014.

Objavio |17 rujna, 2014|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2014.|

Zapisnik – 19. sastanka Kolegija načelnika – 17.09.2014.

309, 2014

Zapisnik – 18. sastanka kolegija načelnika – 03.09.2014.

Objavio |3 Rujan, 2014|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2014.|

Zapisnik – 18. sastanka kolegija načelnika – 03.09.2014.

2207, 2014

Zapisnik – 17. sastanka Kolegija načelnika – 22.07.2014.

Objavio |22 srpnja, 2014|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2014.|

Zapisnik – 17. sastanka Kolegija načelnika – 22.07.2014.

1707, 2014

Zapisnik – 16. sastanka Kolegija načelnika – 17.07.2014.

Objavio |17 srpnja, 2014|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2014.|

Zapisnik – 16. sastanka Kolegija načelnika – 17.07.2014.

807, 2014

Zapisnik – 15. sastanka Kolegija načelnika – 08.07.2014.

Objavio |8 Srpanj, 2014|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2014.|

Zapisnik – 15. sastanka Kolegija načelnika – 08.07.2014.