Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Zapisnici Kolegija načelnika 2014.

1102, 2014

Zapisnik – 4. sastanka Kolegija načelnika – 11.02.2014.

Objavio |11 veljače, 2014|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2014.|

Zapisnik – 4. sastanka Kolegija načelnika – 11.02.2014.

402, 2014

Zapisnik – 3. sastanka Kolegija načelnika – 04.02.2014.

Objavio |4 Veljača, 2014|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2014.|

Zapisnik – 3. sastanka Kolegija načelnika – 04.02.2014.

2701, 2014

Zapisnik – 2. sastanka Kolegija načelnika – 27.01.2014

Objavio |27 siječnja, 2014|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2014.|

Zapisnik – 2. sastanka Kolegija načelnika – 27.01.2014

1401, 2014

Zapisnik – 1. sastanka Kolegija načelnika – 14.01.2014

Objavio |14 siječnja, 2014|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2014.|

Zapisnik – 1. sastanka Kolegija načelnika – 14.01.2014