Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Zapisnici Kolegija načelnika 2016.

1101, 2017

Zapisnik – 90. sastanka Kolegija načelnika – 27.12.2016.

Objavio |11 siječnja, 2017|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2016.|

Zapisnik – 90. sastanka Kolegija načelnika – 27.12.2016.

2912, 2016

Zapisnik – 89. sastanka Kolegija načelnika – 16. i 19.12.2016.

Objavio |29 prosinca, 2016|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2016.|

Zapisnik – 89. sastanka Kolegija načelnika – 16. i 19.12.2016.

1312, 2016

Zapisnik – 88. sastanka Kolegija načelnika – 29.11.2016.

Objavio |13 prosinca, 2016|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2016.|

Zapisnik – 88. sastanka Kolegija načelnika – 29.11.2016.

912, 2016

Zapisnik – 87. sastanka Kolegija načelnika – 15.11.2016.

Objavio |9 Prosinac, 2016|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2016.|

Zapisnik – 87. sastanka Kolegija načelnika – 15.11.2016.

912, 2016

Zapisnik – 86. sastanka Kolegija načelnika – 8. i 9.11.2016.

Objavio |9 Prosinac, 2016|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2016.|

Zapisnik – 86. sastanka Kolegija načelnika – 8. i 9.11.2016.

311, 2016

Zapisnik – 85. sastanka Kolegija načelnika – 18.10.2016.

Objavio |3 Studeni, 2016|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2016.|

Zapisnik – 85. sastanka Kolegija načelnika – 18.10.2016.

510, 2016

Zapisnik – 84. sastanka Kolegija načelnika – 20.9.2016.

Objavio |5 Listopad, 2016|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2016.|

Zapisnik – 84. sastanka Kolegija načelnika – 20.9.2016.

2009, 2016

Zapisnik – 83. sastanka Kolegija načelnika – 13. i 14.09.2016.

Objavio |20 rujna, 2016|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2016.|

Zapisnik – 83. sastanka Kolegija načelnika – 13. i 14.09.2016.

809, 2016

Zapisnik 82. sastanka Kolegija načelnika – 18. i 19.8.2016.

Objavio |8 Rujan, 2016|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2016.|

Zapisnik 82. sastanka Kolegija načelnika – 18. i 19.8.2016.

1208, 2016

Zapisnik – 81. sastanka Kolegija načelnika – 3.8.2016.

Objavio |12 kolovoza, 2016|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2016.|

Zapisnik – 81. sastanka Kolegija načelnika – 3.8.2016.