Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Zapisnici Kolegija načelnika 2016.

1208, 2016

Zapisnik – 80. sastanka Kolegija načelnika – 27.07.2016.

Objavio |12 kolovoza, 2016|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2016.|

Zapisnik – 80. sastanka Kolegija načelnika – 27.07.2016.

608, 2016

Zapisnik – 79. sastanka Kolegija načelnika – 19.07.2016.

Objavio |6 Kolovoz, 2016|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2016.|

Zapisnik – 79. sastanka Kolegija načelnika – 19.07.2016.

608, 2016

Zapisnik – 78. sastanka Kolegija načelnika – 12.07.2016.

Objavio |6 Kolovoz, 2016|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2016.|

Zapisnik – 78. sastanka Kolegija načelnika – 12.07.2016.

608, 2016

Zapisnik – 77. sastanka Kolegija načelnika – 06.07.2016.

Objavio |6 Kolovoz, 2016|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2016.|

Zapisnik – 77. sastanka Kolegija načelnika – 06.07.2016.

608, 2016

Zapisnik – 76. sastanka Kolegija načelnika – 29.06.2016.

Objavio |6 Kolovoz, 2016|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2016.|

Zapisnik – 76. sastanka Kolegija načelnika – 29.06.2016.

1606, 2016

Zapisnik – 75. sastanka Kolegija načelnika – 1. i 2.6.2016.

Objavio |16 lipnja, 2016|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2016.|

Zapisnik – 75. sastanka Kolegija načelnika – 1. i 2.6.2016.

1406, 2016

Zapisnik – 74. sastanka Kolegija načelnika – 17.05.2016.

Objavio |14 lipnja, 2016|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2016.|

Zapisnik – 74. sastanka Kolegija načelnika – 17.05.2016.

1705, 2016

Zapisnik – 73. sastanka Kolegija načelnika – 10.05.2016.

Objavio |17 svibnja, 2016|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2016.|

Zapisnik – 73. sastanka Kolegija načelnika – 10.05.2016.

1105, 2016

Zapisnik – 72. sastanka Kolegija načelnika – 03.05.2016.

Objavio |11 svibnja, 2016|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2016.|

Zapisnik – 72. sastanka Kolegija načelnika – 03.05.2016.

405, 2016

Zapisnik – 71. sastanka Kolegija načelnika – 26.04.2016.

Objavio |4 Svibanj, 2016|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2016.|

Zapisnik – 71. sastanka Kolegija načelnika – 26.04.2016.