Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Zapisnici Kolegija načelnika 2016.

2604, 2016

Zapisnik – 70. sastanka Kolegija načelnika – 19.04.2016.

Objavio |26 travnja, 2016|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2016.|

Zapisnik – 70. sastanka Kolegija načelnika – 19.04.2016.

2504, 2016

Zapisnik – 69. sastanka Kolegija načelnika – 12.04.2016.

Objavio |25 travnja, 2016|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2016.|

Zapisnik – 69. sastanka Kolegija načelnika – 12.04.2016.

1904, 2016

Zapisnik 68. sastanka Kolegija načelnika – 5. i 6.4.2016

Objavio |19 travnja, 2016|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2016.|

Zapisnik 68. sastanka Kolegija načelnika – 5. i 6.4.2016

2303, 2016

Zapisnik – 67. sastanka Kolegija načelnika – 15. i 16.03.2016.

Objavio |23 ožujka, 2016|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2016.|

Zapisnik – 67. sastanka Kolegija načelnika – 15. i 16.03.2016.

1603, 2016

Zapisnik – 66. sastanka Kolegija načelnika – 08.03.2016.

Objavio |16 ožujka, 2016|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2016.|

Zapisnik – 66. sastanka Kolegija načelnika – 08.03.2016.

1603, 2016

Zapisnik – 65. sastanka Kolegija načelnika – 03.03.2016.

Objavio |16 ožujka, 2016|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2016.|

Zapisnik – 65. sastanka Kolegija načelnika – 03.03.2016.

1603, 2016

Zapisnik – 64. sastanka Kolegija načelnika – 01.03.2016.

Objavio |16 ožujka, 2016|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2016.|

Zapisnik – 64. sastanka Kolegija načelnika – 01.03.2016.

1603, 2016

Zapisnik – 63. sastanka Kolegija načelnika – 23.02.2016.

Objavio |16 ožujka, 2016|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2016.|

Zapisnik – 63. sastanka Kolegija načelnika – 23.02.2016.

2302, 2016

Zapisnik – 62. sastanka Kolegija načelnika – 09.02.2016.

Objavio |23 veljače, 2016|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2016.|

Zapisnik – 62. sastanka Kolegija načelnika – 09.02.2016.

902, 2016

Zapisnik – 61. sastanka Kolegija načelnika – 02.02.2016.

Objavio |9 Veljača, 2016|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2016.|

Zapisnik – 61. sastanka Kolegija načelnika – 02.02.2016.