Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Zapisnici Kolegija načelnika 2017.

2911, 2017

Zapisnik – 9. sastanka Kolegija načelnika – 21.11.2017. godine

Objavio |29 studenoga, 2017|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2017.|

Zapisnik – 9. sastanka Kolegija načelnika – 21.11.2017. godine

2911, 2017

Zapisnik – 8. sastanka Kolegija načelnika – 10.10.2017. godine

Objavio |29 studenoga, 2017|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2017.|

Zapisnik – 8. sastanka Kolegija načelnika – 10.10.2017. godine

509, 2017

Zapisnik – 6. sastanka Kolegija načelnika – 9.8.2017. godine

Objavio |5 Rujan, 2017|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2017.|

Zapisnik – 6. sastanka Kolegija načelnika – 9.8.2017. godine

1008, 2017

Zapisnik – 5. sastanka Kolegija načelnika – 1.8.2017. godine

Objavio |10 kolovoza, 2017|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2017.|

Zapisnik – 5. sastanka Kolegija načelnika – 1.8.2017. godine

2107, 2017

Zapisnik – 4. sastanka Kolegija načelnika – 18.7.2017. godine

Objavio |21 srpnja, 2017|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2017.|

Zapisnik – 4. sastanka Kolegija načelnika – 18.7.2017. godine

1707, 2017

Zapisnik – 3. sastanka Kolegija načelnika – 5.7.2017. godine

Objavio |17 srpnja, 2017|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2017.|

Zapisnik – 3. sastanka Kolegija načelnika – 5.7.2017. godine

1107, 2017

Zapisnik – 2. sastanka Kolegija načelnika – 27.6.2017. godine

Objavio |11 srpnja, 2017|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2017.|

Zapisnik – 2. sastanka Kolegija načelnika – 27.6.2017. godine

2906, 2017

Zapisnik – 1. sastanka Kolegija načelnika – 8.6. i 9.6.2017. godine

Objavio |29 lipnja, 2017|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2017.|

Zapisnik – 1. sastanka Kolegija načelnika – 8.6. i 9.6.2017. godine

1905, 2017

Zapisnik – 100. sastanka Kolegija načelnika – 5.4. i 6.04.2017.

Objavio |19 svibnja, 2017|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2017.|

Zapisnik – 100. sastanka Kolegija načelnika – 5.4. i 6.04.2017.

1004, 2017

Zapisnik – 99. sastanka Kolegija načelnika – 21.3.2017.

Objavio |10 travnja, 2017|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2017.|

Zapisnik – 99. sastanka Kolegija načelnika – 21.3.2017.