Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Zapisnici mjesnih odbora

2910, 2018

Zapisnik sa 15. sjednice MO Baška održane 8.9.2018. godine

Objavio |29 listopada, 2018|Dokumenti, MO Baška, Zapisnici mjesnih odbora|

Zapisnik sa 15. sjednice MO Baška održane 8.9.2018. godine

906, 2018

Zapisnik sa 14. sjednice MO Baška održane 25.5.2018. godine

Objavio |9 Lipanj, 2018|Dokumenti, MO Baška, Zapisnici mjesnih odbora|

Zapisnik sa 14. sjednice MO Baška održane 25.5.2018. godine

1010, 2017

Zapisnik sa 10. sjednice MO Baška održane 19.9.2017. godine

Objavio |10 listopada, 2017|Dokumenti, MO Baška, Zapisnici mjesnih odbora|

Zapisnik sa 10. sjednice MO Baška održane 19.9.2017. godine

612, 2016

Zapisnik sa 7. sjednice MO Baška održane 10.11.2016. godine

Objavio |6 Prosinac, 2016|Dokumenti, MO Baška, Zapisnici mjesnih odbora|

Zapisnik sa 7. sjednice MO Baška održane 10.11.2016. godine

612, 2016

Zapisnik sa 6. sjednice MO Baška održane 17.10.2016. godine

Objavio |6 Prosinac, 2016|Dokumenti, MO Baška, Zapisnici mjesnih odbora|

Zapisnik sa 6. sjednice MO Baška održane 17.10.2016. godine

205, 2016

Zapisnik sa 5. sjednice MO Baška održane 22.2.2016. godine

Objavio |2 Svibanj, 2016|Dokumenti, MO Baška, Zapisnici mjesnih odbora|

Zapisnik sa 5. sjednice MO Baška održane 22.2.2016. godine

2304, 2016

Zapisnik sa 4. sjednice MO Baška održane 18.1.2016. godine

Objavio |23 travnja, 2016|Dokumenti, MO Baška, Zapisnici mjesnih odbora|

Zapisnik sa 4. sjednice MO Baška održane 18.1.2016. godine

1612, 2015

Zapisnik sa 3. sjednice MO Baška održane 24.11.2015. godine

Objavio |16 prosinca, 2015|Dokumenti, MO Baška, Zapisnici mjesnih odbora|

Zapisnik sa 3. sjednice MO Baška održane 24.11.2015. godine

812, 2015

Zapisnik sa 2. sjednice MO Draga Bašćanska održane 30.11.2015. godine

Objavio |8 Prosinac, 2015|Dokumenti, MO Draga Bašćanska, Zapisnici mjesnih odbora|

Zapisnik sa 2. sjednice MO Draga Bašćanska održane 30.11.2015. godine

710, 2015

Zapisnik sa 1. sjednice MO Draga Bašćanska održane 26.09.2015. godine

Objavio |7 Listopad, 2015|Dokumenti, MO Draga Bašćanska, Zapisnici mjesnih odbora|

Zapisnik sa 1. sjednice MO Draga Bašćanska održane 26.09.2015. godine