Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Zapisnici općinskih odbora

1406, 2016

Zapisnik s 13. sjednice Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja, održane 10. lipnja 2016

Objavio |14 lipnja, 2016|Dokumenti, Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja, Zapisnici općinskih odbora|

Zapisnik s 13. sjednice Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja, održane 10. lipnja 2016. godine

1406, 2016

Zapisnik s 12. sjednice Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja, održane 2. svibnja 2016. godine

Objavio |14 lipnja, 2016|Dokumenti, Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja, Zapisnici općinskih odbora|

Zapisnik s 12. sjednice Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja, održane 11. svibnja 2016. godine

605, 2016

Zapisnik s 11. sjednice Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja, održane 2. svibnja 2016. godine

Objavio |6 Svibanj, 2016|Dokumenti, Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja, Zapisnici općinskih odbora|

Zapisnik s 11. sjednice Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja, održane 2. svibnja 2016. godine

305, 2016

Zapisnik s 10. sjednice Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja, održane 9. ožujka 2016. godine

Objavio |3 Svibanj, 2016|Dokumenti, Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja, Zapisnici općinskih odbora|

Zapisnik s 10. sjednice Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja, održane 9. ožujka 2016. godine

902, 2016

Zapisnik s 9. sjednice Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja, održane 1. veljače 2016. godine

Objavio |9 Veljača, 2016|Dokumenti, Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja, Zapisnici općinskih odbora|

Zapisnik s 9. sjednice Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja, održane 1. veljače 2016. godine

807, 2015

Zapisnik sa 7. sjednice vijeća za davanje koncesijskih odobrenja, 12.06.2015

Objavio |8 Srpanj, 2015|Dokumenti, Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja, Zapisnici općinskih odbora|

Zapisnik sa 7. sjednice vijeća za davanje koncesijskih odobrenja, 12.06.2015

2105, 2015

Zapisnik – 6. sjednice vijeća za davanje koncesijskih odobrenja – 29.04.2015

Objavio |21 svibnja, 2015|Dokumenti, Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja, Zapisnici općinskih odbora|

Zapisnik – 6. sjednice vijeća za davanje koncesijskih odobrenja – 29.04.2015

2105, 2015

Zapisnik – 5. sjednice vijeća za davanje koncesijskih odobrenja – 22.04.2015

Objavio |21 svibnja, 2015|Dokumenti, Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja, Zapisnici općinskih odbora|

Zapisnik – 5. sjednice vijeća za davanje koncesijskih odobrenja – 22.04.2015