Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Zapisnici Općinskog vijeća 2014

1012, 2014

Zapisnik – 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 10.12.2014

Objavio |10 prosinca, 2014|Dokumenti, Zapisnici Općinskog vijeća, Zapisnici Općinskog vijeća 2014|

Zapisnik – 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 10.12.2014

1211, 2014

Zapisnik – 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 12.11.2014.

Objavio |12 studenoga, 2014|Dokumenti, Zapisnici Općinskog vijeća, Zapisnici Općinskog vijeća 2014|

Zapisnik – 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 12.11.2014.

2110, 2014

Zapisnik – 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 21.10.2014.

Objavio |21 listopada, 2014|Dokumenti, Zapisnici Općinskog vijeća, Zapisnici Općinskog vijeća 2014|

Zapisnik – 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 21.10.2014.

1308, 2014

Zapisnik – 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 13.08.2014.

Objavio |13 kolovoza, 2014|Dokumenti, Zapisnici Općinskog vijeća, Zapisnici Općinskog vijeća 2014|

Zapisnik – 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 13.08.2014.

1206, 2014

Zapisnik – 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 12.06.2014.

Objavio |12 lipnja, 2014|Dokumenti, Zapisnici Općinskog vijeća, Zapisnici Općinskog vijeća 2014|

Zapisnik – 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 12.06.2014.

506, 2014

Zapisnik – 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 05.06.2014.

Objavio |5 Lipanj, 2014|Dokumenti, Zapisnici Općinskog vijeća, Zapisnici Općinskog vijeća 2014|

Zapisnik – 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 05.06.2014.

2804, 2014

Zapisnik – 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 28.04.2014.

Objavio |28 travnja, 2014|Dokumenti, Zapisnici Općinskog vijeća, Zapisnici Općinskog vijeća 2014|

Zapisnik – 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 28.04.2014.

1103, 2014

Zapisnik – 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 11.03.2014.

Objavio |11 ožujka, 2014|Dokumenti, Zapisnici Općinskog vijeća, Zapisnici Općinskog vijeća 2014|

Zapisnik – 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 11.03.2014.