Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Zapisnici Općinskog vijeća 2015

2912, 2015

Zapisnik – 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 16.12.2015.

Objavio |29 prosinca, 2015|Dokumenti, Zapisnici Općinskog vijeća, Zapisnici Općinskog vijeća 2015|

Zapisnik – 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 16.12.2015.

1911, 2015

Zapisnik – 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 10.11.2015.

Objavio |19 studenoga, 2015|Dokumenti, Zapisnici Općinskog vijeća, Zapisnici Općinskog vijeća 2015|

Zapisnik – 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 10.11.2015.

1811, 2015

Zapisnik – 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 05.11.2015.

Objavio |18 studenoga, 2015|Dokumenti, Zapisnici Općinskog vijeća, Zapisnici Općinskog vijeća 2015|

Zapisnik – 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 05.11.2015.

2610, 2015

Zapisnik – 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 30.09.2015.

Objavio |26 listopada, 2015|Dokumenti, Zapisnici Općinskog vijeća, Zapisnici Općinskog vijeća 2015|

Zapisnik – 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 30.09.2015.

1308, 2015

Zapisnik – 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 15.07.2015.

Objavio |13 kolovoza, 2015|Dokumenti, Zapisnici Općinskog vijeća, Zapisnici Općinskog vijeća 2015|

Zapisnik – 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 15.07.2015.

1606, 2015

Zapisnik – 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 27.05.2015.

Objavio |16 lipnja, 2015|Dokumenti, Zapisnici Općinskog vijeća, Zapisnici Općinskog vijeća 2015|

Zapisnik – 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 27.05.2015.

2005, 2015

Zapisnik – 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 07.05.2015.

Objavio |20 svibnja, 2015|Dokumenti, Zapisnici Općinskog vijeća, Zapisnici Općinskog vijeća 2015|

Zapisnik – 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 07.05.2015.

2005, 2015

Zapisnik – 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 23.04.2015.

Objavio |20 svibnja, 2015|Dokumenti, Zapisnici Općinskog vijeća, Zapisnici Općinskog vijeća 2015|

Zapisnik – 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 23.04.2015.

1902, 2015

Zapisnik – 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 04.02.2015

Objavio |19 veljače, 2015|Dokumenti, Zapisnici Općinskog vijeća, Zapisnici Općinskog vijeća 2015|

Zapisnik sa 18 sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 04.02.2015