Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora

710, 2019

Konačni rezultati izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Baška

Objavio |7 Listopad, 2019|Dokumenti, Izbori, Izbori za članove vijeća mjesnih odbora, Izbori za mjesne odbore|

Konačni rezultati izbora VMO Baška

Konačni rezultati izbora VMO Draga Bašćanska

Konačni rezultati izbora VMO Batomalj

Konačni rezultati izbora VMO Jurandvor

2909, 2019

Rezultati izbora za vijeća mjesnih odbora

Objavio |29 rujna, 2019|Dokumenti, Izbori, Izbori za članove vijeća mjesnih odbora, Izbori za mjesne odbore|

Rezultati izbora VMO Baška

Rezultati izbora VMO Batomalj

Rezultati izbora VMO Draga_Bašćanska

Rezultati_izbora_VMO_Jurandvor

2809, 2019

Obavijest biračima – Potvrda za glasovanje

Objavio |28 rujna, 2019|Dokumenti, Izbori, Izbori za članove vijeća mjesnih odbora, Izbori za mjesne odbore, Obavijesti|

Obavijest_biračima_VMO_- Potvrde_za glasovanje

1209, 2019

Rješenje o određivanju biračkih mjesta za izbore članova vijeća mjesnih odbora Baška, Batomalj, Draga Bašćanska i Jurandvor

Objavio |12 rujna, 2019|Dokumenti, Izbori za članove vijeća mjesnih odbora|

Rješenje o određivanju biračkih mjesta za izbore članova vijeća mjesnih odbora Baška, Batomalj, Draga Bašćanska i Jurandvor

2008, 2019

MO Jurandvor – objava kadnidacijskih lista i objava zbirne liste

Objavio |20 kolovoza, 2019|Dokumenti, Izbori za članove vijeća mjesnih odbora|

MO Jurandvor – objava kandidacijskih lista

MO Jurandvor – objava zbirne liste

2008, 2019

MO Draga Bašćanska – objava kadnidacijskih lista i objava zbirne liste

Objavio |20 kolovoza, 2019|Dokumenti, Izbori za članove vijeća mjesnih odbora|

MO Draga Bašćanska – objava kandidacijskih lista

MO Draga Bašćanska – objava zbirne liste

2008, 2019

MO Batomalj – objava kadnidacijskih lista i objava zbirne liste

Objavio |20 kolovoza, 2019|Dokumenti, Izbori za članove vijeća mjesnih odbora|

MO Batomalj – objava zbirne liste

MO Batomalj – objava kandidacijskih lista

2008, 2019

MO Baška – objava kadnidacijskih lista i objava zbirne liste

Objavio |20 kolovoza, 2019|Dokumenti, Izbori za članove vijeća mjesnih odbora|

MO Baška – objava kandidacijskih lista

MO Baška – objava zbirne liste

808, 2019

Obavijest o uredovnom vremenu i dežurstvu Općinskog izbornog povjerenstva

Objavio |8 Kolovoz, 2019|Dokumenti, Izbori za članove vijeća mjesnih odbora|

Obavijest o uredovnom vremenu i dežurstvu Općinskog izbornog povjerenstva

608, 2019

Izbori za Vijeća MO

Objavio |6 Kolovoz, 2019|Dokumenti, Izbori za članove vijeća mjesnih odbora|

Obvezatne upute VMO I

Obvezatne upute VMO II

Obrazac VMO-1

Obrazac VMO-2

Obrazac VMO-3

Obrazac VMO-4