Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Naša Baška

2412, 2019

Naša Baška – br. 44 – Prosinac 2019.

Objavio |24 prosinca, 2019|Naša Baška, Portal novosti|

Pročitajte Našu Bašku br. 44 (prosinac 2019) u digitalnom obliku i saznajte što se u prethodnih nekoliko mjeseci događalo u našoj Općini!

Kliknite ovdje za […]

2312, 2019

Naša Baška – br. 43 – Rujan 2019.

Objavio |23 prosinca, 2019|Naša Baška, Portal novosti|

Pročitajte Našu Bašku br. 43 (rujan 2019) u digitalnom obliku i saznajte što se u prethodnih nekoliko mjeseci događalo u našoj Općini!

Kliknite ovdje za […]

2604, 2019

Naša Baška – br. 42 – Travanj 2019.

Objavio |26 travnja, 2019|Naša Baška, Portal novosti|

Pročitajte Našu Bašku br. 42 (travanj 2019) u digitalnom obliku i saznajte što se u prethodnih nekoliko mjeseci događalo u našoj Općini!

Kliknite ovdje za […]

2612, 2018

Naša Baška – br. 41 – Prosinac 2018.

Objavio |26 prosinca, 2018|Naša Baška, Portal novosti|

Pročitajte Našu Bašku br. 40 (lipanj 2018) u digitalnom obliku i saznajte što se u prethodnih nekoliko mjeseci događalo u našoj Općini!

Kliknite ovdje za […]

1311, 2018

Poziv za dostavu tekstova za „Našu Bašku“

Objavio |13 studenoga, 2018|Dokumenti, Naša Baška|

Poziv za dostavu tekstova za „Našu Bašku“

2606, 2018

Naša Baška – br. 40 – Lipanj 2018.

Objavio |26 lipnja, 2018|Naša Baška, Obavijesti|

Pročitajte Našu Bašku br. 40 (lipanj 2018) u digitalnom obliku i saznajte što se u prethodnih nekoliko mjeseci događalo u našoj Općini!

Kliknite ovdje za […]

2704, 2018

Poziv za dostavu tekstova za „Našu Bašku“

Objavio |27 travnja, 2018|Dokumenti, Naša Baška, Obavijesti|

Poziv za dostavu tekstova za Našu Bašku

1501, 2018

Naša Baška – br. 39 – Prosinac 2017.

Objavio |15 siječnja, 2018|Naša Baška, Portal novosti|

Pročitajte Našu Bašku br. 39 (prosinac 2017) u digitalnom obliku i saznajte što se u prethodnih nekoliko mjeseci događalo u našoj Općini!

2912, 2016

Naša Baška – br. 38 – Prosinac 2016.

Objavio |29 prosinca, 2016|Naša Baška|

Pročitajte Našu Bašku br. 38 (prosinac 2016) u digitalnom obliku i saznajte što se u prethodnih nekoliko mjeseci događalo u našoj Općini!

1507, 2016

Naša Baška – br. 37 – Lipanj 2016.

Objavio |15 srpnja, 2016|Dokumenti, Naša Baška, Obavijesti|

Pročitajte Našu Bašku br. 37 (lipanj 2016) u digitalnom obliku i saznajte što se u prethodnih nekoliko mjeseci događalo u našoj Općini!