Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Zapisnici Kabineta načelnika

1608, 2018

Zapisnik – 23. sastanka Kabineta načelnika – 7.8.2018. godine

Objavio |16 kolovoza, 2018|Dokumenti, Zapisnici Kabineta načelnika, Zapisnici Kabineta načelnika 2018|

Zapisnik – 23. sastanka Kabineta načelnika – 7.8.2018. godine

1608, 2018

Zapisnik – 22. sastanka Kabineta načelnika – 2.8.2018. godine

Objavio |16 kolovoza, 2018|Dokumenti, Zapisnici Kabineta načelnika, Zapisnici Kabineta načelnika 2018|

Zapisnik – 22. sastanka Kabineta načelnika – 2.8.2018. godine

2407, 2018

Zapisnik – 21. sastanka Kabineta načelnika – 10.7.2018. godine

Objavio |24 srpnja, 2018|Dokumenti, Zapisnici Kabineta načelnika, Zapisnici Kabineta načelnika 2018|

Zapisnik – 21. sastanka Kabineta načelnika – 10.7.2018. godine

2407, 2018

Zapisnik – 20. sastanka Kabineta načelnika – 3.7.2018. godine

Objavio |24 srpnja, 2018|Dokumenti, Zapisnici Kabineta načelnika, Zapisnici Kabineta načelnika 2018|

Zapisnik – 20. sastanka Kabineta načelnika – 3.7.2018. godine

2407, 2018

Zapisnik – 19. sastanka Kabineta načelnika – 26.6.2018. godine

Objavio |24 srpnja, 2018|Dokumenti, Zapisnici Kabineta načelnika, Zapisnici Kabineta načelnika 2018|

Zapisnik – 19. sastanka Kabineta načelnika – 26.6.2018. godine

2407, 2018

Zapisnik – 18. sastanka Kabineta načelnika – 5.6.2018. godine

Objavio |24 srpnja, 2018|Dokumenti, Zapisnici Kabineta načelnika, Zapisnici Kabineta načelnika 2018|

Zapisnik – 18. sastanka Kabineta načelnika – 5.6.2018. godine

2407, 2018

Zapisnik – 17. sastanka Kabineta načelnika – 29.5.2018. godine

Objavio |24 srpnja, 2018|Dokumenti, Zapisnici Kabineta načelnika, Zapisnici Kabineta načelnika 2018|

Zapisnik – 17. sastanka Kabineta načelnika – 29.5.2018. godine

2405, 2018

Zapisnik – 16. sastanka Kabineta načelnika – 22.5.2018. godine

Objavio |24 svibnja, 2018|Dokumenti, Zapisnici Kabineta načelnika, Zapisnici Kabineta načelnika 2018|

Zapisnik – 16. sastanka Kabineta načelnika – 22.5.2018. godine

2205, 2018

Zapisnik – 15. sastanka Kabineta načelnika – 15.5.2018. godine

Objavio |22 svibnja, 2018|Dokumenti, Zapisnici Kabineta načelnika, Zapisnici Kabineta načelnika 2018|

Zapisnik – 15. sastanka Kabineta načelnika – 15.5.2018. godine

705, 2018

Zapisnik – 14. sastanka Kabineta načelnika – 17.4.2018. godine

Objavio |7 Svibanj, 2018|Dokumenti, Zapisnici Kabineta načelnika, Zapisnici Kabineta načelnika 2018|

Zapisnik – 14. sastanka Kabineta načelnika – 17.4.2018. godine