Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Zapisnici Kabineta načelnika

2202, 2018

Zapisnik – 6. sastanka Kabineta načelnika – 6.2.2018. godine

Objavio |22 veljače, 2018|Dokumenti, Zapisnici Kabineta načelnika, Zapisnici Kabineta načelnika 2018|

Zapisnik – 6. sastanka Kabineta načelnika – 6.2.2018. godine

2501, 2018

Zapisnik – 5. sastanka Kabineta načelnika – 23.1.2018. godine

Objavio |25 siječnja, 2018|Dokumenti, Zapisnici Kabineta načelnika, Zapisnici Kabineta načelnika 2018|

Zapisnik – 5. sastanka Kabineta načelnika – 23.1.2018. godine

2501, 2018

Zapisnik – 4. sastanka Kabineta načelnika – 9.1.2018. godine

Objavio |25 siječnja, 2018|Dokumenti, Zapisnici Kabineta načelnika, Zapisnici Kabineta načelnika 2018|

Zapisnik – 4. sastanka Kabineta načelnika – 9.1.2018. godine

1112, 2017

Zapisnik – 1. sastanka Kabineta načelnika – 5.12.2017. godine

Objavio |11 prosinca, 2017|Dokumenti, Zapisnici Kabineta načelnika, Zapisnici Kabineta načelnika 2017|

Zapisnik – 1. sastanka Kabineta načelnika – 5.12.2017. godine